SRO om vandret bevægelse med konstant acceleration

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Fysik B)
  • 7
  • 12
  • 2098
  • Word2003

SRO om vandret bevægelse med konstant acceleration

SRO i Matematik A og Fysik B om vandret bevægelse med konstant acceleration

Indhold

Engelsk abstract: 2
Indledning: 2
Teoretisk behandling af kræfter og acceleration
for et legeme som bevæger sig vandret: 2
Matematisk behandling af bevægelsesligningerne
for en vandret bevægelse med konstant acceleration: 3
Eksempel på vandret bevægelse med konstant acceleration: 4
Forsøg med vandret bevægelse: 4
Databehandling: 5
Opgaven: 9
Fejlkilder: 10
Konklusion: 11
Litteraturliste: 11

Uddrag

Indledning:
I denne studie retnings opgave, er formålet en forståelse af begrebet ”vandret bevægelse med konstant acceleration”. Jeg skal på et teoretisk og praktisk plan, beskæftige mig med emnet. Ved at samarbejde mellem fagene matematik A og fysik B. Det praktiske udføres ved, at lave en eksperimentel undersøgelse af begrebet og det teoretiske udføres ved, at gennemgå de forskellige begreber, der er relevante for emnet.

Teori:
Når man skal beskrive hvordan en bevægelse foregår, gøres dette ved hjælp af tid, sted, hastighed og acceleration. Er accelerationen eller hastigheden konstant, er der simple formler til at beskrive dette.
Galilei (1564 – 1642) opdagede, at hvis man placerede en kugle på en helt vandret træ-planke, var kuglens hastighed stort set upåvirket. Ud fra dette fremstillede han en teo-ri om, at hvis dette var tilfældet, så ville kuglen forsætte i det uendelige. Som vi siger i dag: Hvis en ting, der bevæger sig, ikke er påvirket (af kræfter) vil den forsætte sin bevægelse langs en ret linje med konstant fart . Det lykkedes dog ikke Galilei at finde sammenhængen mellem påvirkningen af en ting og tingens bevægelse. Det blev New-ton som gav en sammenhæng mellem kraft og acceleration, ikke mellem kraft og hastighed. Newtons teori siger først og fremmest, at der er en sammenhæng mellem kraften på en ting og tingens acceleration, som skrevet foroven. Er tingen påvirket af flere kræfter, skal man finde den resulterende kraft Fres, dvs. en kraft, med samme virkning som alle ... Køb adgang for at læse mere

SRO om vandret bevægelse med konstant acceleration

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.