NV-Rapport - Vandføring og vands nedsivning

NV-Rapport - Vandføring og vands nedsivning

Dette er en rapport i NV, der undersøger vandføring og vands nedsivning. Vi kigger på forskellige jordtypers permeabilitet og sammenholder det med vandføringen i Århus Å.

Formål
Formålet med disse to forsøg er at beregne vandføringen i Århus å og finde årsager til denne vandføring ved sammenligning med forsøgene om permeabilitet og vandkapacitet (porøsitet) i sand- og lerjord.

Indhold

Formål
Teori
Hypotese
Forsøgsbeskrivelser
Resultater
Databehandling
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Påvisning af tre forskellige jordtypers vandkapacitet og permeabilitet:

Fremgangsmåde: Hver af tragtene anbringes i hver sin glaskolbe. Filterpapiret foldes og placeres i tragtene. 50g af hver enkelt jordart placeres i hver sin tragt – skal være tørre. De tre jordarter analyseres. Derefter hældes der 300 ml vand i hver tragt – forsigtigt og lidt adgangen, men så der konstant er nok vand i. Tiden startes når der hældes vand i og første tid, der noteres er tiden fra vandet er hældt i og til første dråbe er kommet igennem jorden. Den sidste tid er det tidspunkt, hvor sidste dråbe kommer igennem. Det vand, der er løbet igennem måles. Vandet, der er tilbage i jorden, beregnes.

Vandføring i Århus å:

Fremgangsmåde: Dybdemålinger fra en udvalgt bro over Århus å for ca. hver 2 meter. Åens tværsnit måles også. Åens vandløbsprofil tegnes. 30 meter måles op, og en flydbar genstand kastes i. Tiden for genstanden at flyde de 30 meter noteres. Dette genstages tre gange, for at finde den gennemsnitlige vandføring, og hver gang noteres tiden... Køb adgang for at læse mere

NV-Rapport - Vandføring og vands nedsivning

[5]
Bedømmelser
 • 27-01-2014
  savner lidt bedre konklusion ellers ok
 • 29-11-2009
  Flot opgave, intet mangler so far :)
 • 01-11-2014
  super, hjalp mig igang :)
 • 23-10-2013
  den var rigtig god hjælp!!