SRO om vælgeradfærd og statistik i samfundsfag A og matematik B

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik B, Samfundsfag A)
 • 7
 • 11
 • 2242
 • PDF

SRO om vælgeradfærd og statistik i samfundsfag A og matematik B

Studieretningsopgave (SRO) i samfundsfag A og matematik B om vælgeradfærd, og hvordan det påvirker partierne. Matematik del med binominaltest og chi-i-anden-test over meningsmålinger.

Problemformulering:
1. Med udgangspunkt i en redegørelse for dominerende politiske skillelinjer i det danske samfund skal du opstille nogle hypoteser, der kan forklare sammenhængen mellem social baggrund, holdninger og partivalg.
2. Undersøg ud fra tabel 14 og ved hjælp af binomialtest, om der er en ændring i vælgernes dagsorden i perioden 1998-2005.
3. Undersøg 2-3 af hypoteserne fra opg. 1 ved hjælp af chi-i-anden-test, og konkludér om de kan be- eller afkræftes.
4. Diskutér hvad der ud fra konklusionerne i opg. 1-3 kan konkluderes om vælgeradfærden.

Indhold

Abstract
Politiske Skillelinjer
Vælgernes Dagsorden
Findes der værdipolitiske skillelinjer
Andre forklaringer på vælgeradfærd
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Historisk set, har de dominerende skillelinjer altid været økonomisk konflikt mellem klasserne.
Denne skillelinje har været frosset fast i dansk politik, det kommer til udtryk i Stein Rokkan's Fastfrysningstede som beskriver, at partisystemet fryser fast når de dominerende modsætninger i samfundet har samlet sig i forskellige pointer. I Danmark er det kommet til udtryk i 4 –partisystemet (SD, RV, V, K) som har siddet på magten og derved også de dominerende modsætninger, og har frosset de politiske skillelinjer fast helt frem til 1970'erne. Siden er der forskere der har peget på at en værdipolitisk skillelinje vinder frem. Det er ikke længere den økonomisk konflikt mellem klasserne der den dominerende skillelinje. Stein Rokkan kommentere denne ændring:... Køb adgang for at læse mere

SRO om vælgeradfærd og statistik i samfundsfag A og matematik B

[1]
Bedømmelser
 • 17-01-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  rigtig god, og fin til inspiration