SRO: Våbendebatten i USA & Bowling for Columbine

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Mediefag B)
 • 10
 • 12
 • 4103
 • PDF

SRO: Våbendebatten i USA & Bowling for Columbine

SRO i Engelsk og Mediefag om våbendebatten i USA fremstillet i "Bowling for Columbine".

Opgaven indeholder en filmisk analyse af den måde, hvorpå Michael Moore fremstiller våbenproblemet i USA i filmen "Bowling For Columbine". Derudover også analyse af tekster under emnet våben i USA. En tale fra en forældre der har mistet sit barn i en skolemassakre samt en tale af Charles Heston fra NRA - National Rifle Association.

Yderligere en kort perspektivering til SICKO.

Lærers kommentar

Opgaven indeholder lærerkommentarer til, hvad der kunne forbedres.

Det er er det store og hele en pæn opgave med mange analyser og konklusioner. Du bruger de mediefaglige analyser godt med en masserelevante termer, selvom jeg synes, der mangler lidt i endeligt at få bevist, hvor han både bryder og hvor han opfylder kontrakten.
Du mangler desværre overvejelser omkring fortællerplottet/ motoren, hvor han er subjektet med filmen nærmest som giver. Det ville have givet analysen lidt mere perspektiv og faglighed. Men alt i alt en god opgave
I engelskfagligt sammenhæng skal det påpeges, at litterære analysebegreber kun anvendes i meget begrænset omfang, og at en tale bør analyseres med udgangspunkt i brugen af retoriske virkemidler.

10

Indhold

Abstract……………………………………………………………………………………… Side 2
Indledning…………………………………………………………………………………… Side 4
Problemformulering………………………………………………………………………... Side 4
Metoder……………………………………………………………………………………… Side 4
Redegørelse for hovedargumenter i USA's våbendebat…………………………………. Side 5
Analyse af, hvordan holdninger for og imod våben kommer til udtryk i våben-
debatten i USA i teksterne:
Analyse af, hvordan holdninger til våbenbrugen præsenteres i
filmen Bowling for Columbine……………………………………………………………… Side 8
Perspektivering til Michael Moores dokumentar SiCKO...…………………………….. Side 11
Konklusion…………………………………………………………………………………... Side 12
Litteraturliste………………………………………………………………………………... Side 12

Uddrag

Våbendebatten i USA præges af to fronter. NRA og andre våbenentusiaster, der er for våbenbesiddelse, og grupper, der stiler mod restriktioner på området. Amerikanerne har i deres forfatning retten til at bære og have våben. I filmen giver folk fra gruppen Michigan Militsen udtryk for, hvorfor de bærer våben. Ifølge dem er det at bære våben en amerikansk tradition, og det er ens ansvar at være bevæbnet, hvis man ikke er bevæbnet, er man uansvarlig. Man skal være bevæbnet for at beskytte sin familie og sine børn. Familiens sikkerhed kan ikke overlades til staten, det må man selv tage hånd om... Køb adgang for at læse mere

SRO: Våbendebatten i USA & Bowling for Columbine

[5]
Bedømmelser
 • 28-01-2011
  rigtig god opgave at få idéer og vejledning fra :)
 • 11-02-2010
  God opgave og god analyse af filmen :-)
 • 09-04-2016
  super godt arbejde af forfatteren!
 • 29-10-2013
  nice...................