VØ begreber

 • HHX 1. år
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Ingen givet
 • 3
 • 444
 • Excel2007

Noter: VØ begreber

VØ begreber

Forklaringer af forskellige ord.

Indhold

Afskrivning
Afsætning
Aktieselskab
Anpartsselskab
Beregnede kapacitetsomkostninger
Branche
Budget
Degressivt
Detailvirksomhed
Distributionskæde
Dækningsbidrag (DB)
Dækningsgrad
Efterspørgsel
Efterspørgsels determinanter
Engrosvirksomhed
Enkeltmandsvirksomhed
Etableringsbudget
Forretningsplan
Grossist
Handelsvirksomhed
Handelingsparametre
Ide
Idegrundlag
Indtægt
Interessentskab
Kapacitetsomkostninger
Komplementære varer
Koncern
Konglomerat
Kostpris
Likviditet
Marked
Moderselskab
Omkostning
Parametermix
Penetration price
Personlig hæftelse
Primære erhverv
Progressivt
Proportionalt
Regnskab
Resultatopgørelse
Salgsprovision
Scrapværdi
Servicevirksomhed
Skimming price
Solidarisk hæftelse
Strategi
SWOT analyse
Tertiære erhverv
Sekundære erhverv
Udbud
Udgift
Variable omkostninger
Vækstiværksætter
Årets resultat

VØ begreber

[2]
Bedømmelser
 • 05-10-2011
  ok noter, håber på det kan afklare nogle begreber i forbindelse med andre opgaver
 • 07-11-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  ............................