Urinvejsinfektion hos apopleksi patienter med inkontinens

 • Universitet el. Videregående 1. år
 • Andet
 • Godkendt
 • 13
 • 4072
 • PDF

Urinvejsinfektion hos apopleksi patienter med inkontinens

En sygeplejefaglig opgave, der omhandler urinvejsinfektion hos apopleksi patienter med inkontinens (patienter med hjerneblødning eller blodprop i hjernen).

Elevens kommentar

"Jeg har ikke fået nogen tilbagemelding på opgaven."

Studienets kommentar

Sygeplejerskeuddannelsen 2008.

Indhold

1. Indledning 2
2. Problemfelt 2
3. Afgrænsning og problemformulering 3
4. Metode- og teorivalg 4
4.1. Metode 4
4.2. Teorivalg 5
5. Analyse og diskussion 5
5.1. Sygdomslære og mikrobiologi 5
5.2. Psykologi 6
5.3. Sygepleje i forhold til urinvejsinfektion 8
6. Konklusion 12

Uddrag

Indledning
Opgave tager udgangspunkt i et patientforløb, jeg oplevede i mit klinikophold på en afdeling for genoptræning af apopleksi. Jeg oplevede at en pt. (patient), der havde fået inkontinens i forbindelse med apopleksi, fik urinvejsinfektion under indlæggelsen. Dette fik mig til at tænke over, hvorledes man kan undgå denne komplikation. Jeg har derfor i denne opgave valgt at skrive om urinvejsinfektion hos apopleksi pt. med inkontinens. Jeg vil finde ud af hvilken sygepleje, der er den bedste for at forebygge og afhjælpe urinvejsinfektion hos pt.

Jeg vil udover sygeplejefaget inddrage fagene sygdomslære, hvor jeg også vil komme ind på mikrobiologi, og psykologi.

2. Problemfelt
Urinvejsinfektioner er den hyppigste sygehusinfektion i Danmark. I en landsundersøgelse i 1991 blev det beregnet, at der påstår 18.000 sygehuserhvervet urinvejsinfektioner årligt .

Flere undersøgelser dokumenterer, at specielt urininkontinens er hyppigt forekommende i forbindelse med sygdommen apopleksi. Ca. 50 pct. af alle apopleksi pt. er urininkontinente i forbindelse med den akutte indlæggelse. Efter seks mdr. er ca. 20 pct. stadig inkontinente .

I Sverige koster urininkontinens samfundet mindst 2,8-4 mia. SEK, hvilket svarer til 2-3 % af sundhedsbudgettet. Omkostningsniveauet i andre vestlige lande ligger på samme niveau. I Danmark er omkostningsniveauet ukendt, men formentlig af et tilsvarende omfang .

I Danmark bruges ca. 200 mio. kr. om året på bleer, men kun 5 % af blebrugerne er udredt. Det betyder, at 95 % bruger ble som symptomlindrende foranstaltning .
Tallene viser, hvor stor et økonomisk problem inkontinens er for samfundet, hvad angår behandling og hjælpemidler. Samtidig er det et enormt problem for pt. og de pårørende. Det betyder unødig smerte og ubehag. Det kan være med til at gøre en i forvejen ubehagelig indlæggelse, endnu sværere... Køb adgang for at læse mere

Urinvejsinfektion hos apopleksi patienter med inkontinens

[2]
Bedømmelser
 • 31-10-2012
  rigtig god opgave, men det var ikke ligefrem det jeg skulle bruge
 • 02-04-2013
  god opgaven nem at fostå og super info