SOP: Unge og medier

 • HHX 3. år
 • SRP (Psykologi B, SOP)
 • Ingen givet
 • 19
 • 4864
 • PDF

SOP: Unge og medier

SOP i Psykologi om unge og medier.

Formålet med rapporten er at kortlægge og diskutere unges brug af massemedier for at vurdere, hvordan medierne i højere grad end i dag kan blive sociale, kulturelle og politiske ressourcer for unge. Jeg vil også beskrive hvor og hvordan medier optræder i de unges hverdag. Og se hvordan medier kan være med til at påvirke unges identitetsdannelse.

Studienets kommentar

Dette er en SSO efter gammel studiebekendtgørelse.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 2
Definitionen af et medie. 3
Unges mediebrug 3
Tv 3
Video / DVD 5
De trykte medier. 6
Aviser 6
Bøger 7
Computer 7
Biograf 8
Vold i medierne 8
Vold på Tv 9
4 teorier om vold 10
Kartasis -teorien 10
Stimulerings-teorien 10
Imitations-teorien 10
Tilvænnings-teorien 10
Vold gennem computeren 11
Unges egen mening om medie vold 11
Identitetsdannelse og værditilegnelse 11
Identitet 11
Mediers påvirkning af unges identitetsdannelse 12
Tv som manipulations middel 13
Kønsrollemønstre inde for medie verdenen. 13
Konklusion 14
Kildehenvisning: 15
Billag 16
Litteraturliste 18

Uddrag

Definitionen af et medie.

For forståelsen af hele denne rapport må det være på sin plads at få defineret og fastsat hvad ordet/begrebet medie i virkeligheden dækker over. I Lademanns Multimedieleksikon1 kan man læse følgende definitration af hvad medier er:

Medier
medier: egentlig massekommunikationsmedier; fællesbetegnelse for presse, radio, fjernsyn og film m.m., der ved formidling af nyheder, oplysning, underholdning osv. har mulighed for at påvirke den offentlige mening.

Medium
#medium (latin): noget i midten, mellemled, mellemting; et middel, hvorigennem noget spredes, jævnfør massemedier

Unges mediebrug

Ved medieforbrug forstås den tid vi bruger om dagen på Tv, video, computer, læsning osv. I det følgende afsnit vil jeg prøve at beskrive unges medieforbrug inde for de medier vi har tættest inde på livet. Jeg vil også prøve at finde grunden til at de unge har lagt de trykte medier på ”hylden” og i stedet er gået over til de elektroniske. Jeg vil også kigge på forskellen mellem de passive og de aktive medier, altså de medier hvor brugeren henholdsvis forholder sig passivt eller aktivt over for et givent medie.

Tv

Man kan ikke komme udenom at fjernsynet altid har været et meget omdiskuteret medie og at diskussionen altid har været i retning af hvor vidt tv kan være skadeligt for os mennesker. Nedenstående tabel viser, hvor mange husstande i Danmark, der havde farve-tv, sort/hvid tv, video m.v. i 1994. Det fremgår bl.a. af tabellen, at 98% af Danmarks ca. 2,3 mio. husstande havde fjernsyn, man må antage at antallet i dag 2002 er steget en smule siden da. Så man kan ikke komme udenom Tv'et er en integreret del af vores hverdag... Køb adgang for at læse mere

SOP: Unge og medier

[15]
Bedømmelser
 • 02-02-2006
  Rigtig god inspiration! Godt emne og godt beskrevet. Kommer godt omkring det hele. Hjalp til min SSO...
 • 04-04-2012
  Fin opgave :) god til inspiration. Man kan plukke lidt fra den, da den er meget lang.
 • 01-03-2010
  Udmærket opgave som kommer vidt omkring emnet
 • 22-02-2010
  meget fin............