Unge og usund kost

  • HTX 2. år
  • Teknologi B
  • 10
  • 46
  • 9406
  • PDF

Projekt: Unge og usund kost

Besvarelse til projektoplægget "Ungdom og skole" i teknologi B, hvor jeg har valgt at arbejde med unge og usund kost.

Problemformulering:

Jeg har i projektet valgt at afgrænse mig til fedme blandt unge, idet det er et stort problem at antallet af fedme og overvægt stiger markant . En del af problemet ligger i, at det medfører til alvorlige livsstilssygdomme som f.eks. diabetes og blodpropper. En anden del ligger også i, at overvægtige børn ikke trives godt og kan opleve en dårlig barndom. De kan f.eks. blive mobbet på skolen og få et lavt selvværd. Det er en tilstand der skal gøres noget ved, hvis de unge skal have et godt og sundt liv.
Jeg vil nu stille nogle spørgsmål til de afgrænsede kasser i mit problemtræ, som jeg vil besvare i rapporten. Disse spørgsmål er delt under ”Ny viden/information” og ”samfundsforhold”:

Ny viden/information:
• Hvad er årsagerne til den usunde livsstil og hvilke konsekvenser har det?
• Hvordan forekommer fedme?
• Hvor stort er problemet?
• Hvorfor kan man ikke bryde den usunde livsstil?
• Hvilket produkt kan man fremstille for at bidrage til, at færre bliver overvægtige/fede og flere får en sund livsstil?
Samfundsforhold:
• Hvordan har samfundet allerede forsøgt at løse problemet?
• Hvordan kan samfundet forhindre i, at flere og flere børn og unge bliver overvægte/fede?

Lærers kommentar

Meget fin og udarbejdet aflevering. Dog skal du huske dine diagrammer fra din behovsundersøgelse ikke skal ligge i bilag. Dette trækker ned på din karakter.

Indhold

Titelblad 2
Resumé 2
Projektbeskrivelse 5
Indledning 5
Problemanalyse af tema 5
Problemtræ 7
Problemformulering 8
Produkttype 8
Tid - og aktivitetsplan 9
Problembehandling 10
Dokumentation af problem 10
Behovsundersøgelse 12
Krav til løsningsforslag: 14
Løsningsforslag: 14
Valg af løsning 14
Teknologi analyse 16
Plan for projektforløb 17
Løsning/Produkt 17
Produktudvikling 17
Produktkrav 21
Produktfremstilling og dokumentation i proceslaboratoriet 22
Fremstilling af hindbær is: 23
Afprøvning 27
Forbedringsforslag 29
Samfundsmæssige konsekvenser 29
Miljøvurdering/LCA 29
Teknologivurdering/Perspektivering 34
Konklusion 35
Evaluering 36
Kildeliste 36
Bilag 38
Behovsundersøgelse 39

Uddrag

Resumé
I Teknologi faget B, har jeg arbejdet med temaet ”Ungdom”, hvor jeg fik til opgave at analysere en problemstilling, hvori det udvalgte projektoplæg indgik. Jeg valgte at arbejde med projektoplægget ”Ungdom og Skole” og yderligere beskæftige mig med nøgleproblemet ”Unge har for usund kost”, hvilket har været mit udgangspunkt. Ud fra dette, har jeg lavet en research og bearbejdet informationer for derefter at lave en problemformulering og dokumentere for det. Jeg har ved dette problem forsøgt, at frembringe en løsning til, hvordan man kan fremstille en fødevare, som kan erstatte de usunde snacks, unge er så glade for.
Jeg kom derefter frem til, at produktet skulle være to slags sukkerfri is med jordbær- og hindbærsmag, og som skulle være egnet til børn og unge i alderen 11-18 år. For at afklare om mit produkt er tilegnet børn og unge, har jeg foretaget forskellige analyser: Fedtstofekstrahering, askebestemmelse samt en sensorisk analyse af det endelige produkt.
Efter fremstillingen af mit produkt, har jeg foretaget en miljø- og teknologivurdering på dette.
Jeg har i rapporten dokumenteret alt dette, som forhåbentligt danner et omfattende bevis på arbejdets seriøsitet... Køb adgang for at læse mere

Unge og usund kost

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.