Unge med kriminel baggrund

  • HF 2. år
  • SSO
  • 10
  • 19
  • 6281
  • PDF

Unge med kriminel baggrund

SSO om unge med kriminel baggrund. En opgave om social arv.

Problemformulering

Vi vil i dette projekt undersøge og redegøre for konsekvenserne for børn, der vokser op i familier med kriminelle forældre.

• I hvilken grad påvirker det børn, at have kriminelle forældre?
• Hvem og hvad kan hjælpe, den offentlige sektor, tvangsfjernelse/opholdssted?
• Kan man forbygge, ved at få børnene væk fra det dårlige miljø?
• Social arv, kan den brydes eller vil børnene følge i forældrenes fodspor?
• Hvad kan der gøres, hvad det er gået galt?

Indhold

Indledning 3
Summary 3
Problemformulering 4
Social arv 5
Hvem og hvad kan hjælpe 6
Hvad kan der gøres 10
Forebyggelse 15
Omskrevet interview 17
Kildeliste 20
Konklusion 21

Uddrag

Indledning

I vores opgave ønsker vi at undersøge i hvilken grad forældrenes kriminalitet påvirker børnene til at følge i forældrenes fodspor. Dette giver anledning til at finde ud af, hvor mange børn, der vokser op med kriminelle forældre, hvilken slags kriminalitet forældrene har begået/begår, og vi vil vurdere om det har nogen indflydelse på om børnene kan undgå den sociale arv, og hvordan.

Social arv
Begrebet social arv kommer fra en svensk børnepsykiater, Gustav Jonsson (1907-1994).
Social arv er holdninger, viden og personlighedstræk et barn overtager fra sine forældre. Oftest bliver det forbundet som noget negativt. Den negative sociale arv er, hvis et barn vokser op med, at den ene eller begge forældre er uden uddannelse, er dårligt økonomisk stillet og måske endda misbrugere af stoffer og/eller alkohol. Der findes også den positive sociale arv. Den positive sociale arv kan bl.a. ses hos den berømte fodbold familie Laudrup. Det er tre generationer med fodbold i blodet.
Tit bliver den sociale arv videreført, fordi børn er utroligt loyale og ikke ønsker at skuffe deres forældre, ved måske at blive til noget andet eller rykke samfundsklasse.
Hvis vi tager udgangspunkt i den negative sociale arv, så er det ikke sikkert, at et barn bliver kriminelt, fordi denne ene eller begge forældre er det.
Der findes noget biologisk, der gør, at børn, der vokser op med misbrugere selv har en tendens til at blive misbrugere, eller mangler ”stopklodsen” i hjernen, der gør, at hjernen fortæller en, at det er på tide at stoppe. Dette betyder dog på ingen måde, at barnet selv bliver misbruger. Det handler oftest om miljøet og de valg man træffer i livet.
Børn, der viderefører den negative sociale arv, gør det tit, fordi de netop vokser op i belastede miljøer og ikke får den nødvendige hjælp til at komme væk fra det. De vil også føle sig ensomme, hvis de stiger i samfundet, fordi de kommer fra en ting og rykker sig op. Der er ikke mange, der vil ... Køb adgang for at læse mere

Unge med kriminel baggrund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.