SRP om Ungdomsoprøret og Musikken i Historie A og Musik A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Musik A)
 • 12
 • 25
 • 7358
 • PDF

SRP om Ungdomsoprøret og Musikken i Historie A og Musik A

SRP om Ungdomsoprøret og Musikken på den tid, skrevet i Musik A og Historie A - SRP'et besvarer hvilken indflydelse musik har haft på ungdomsoprøret - I den første del redegør jeg for begivenheder der førte til ungdomsoprøret, og derefter analyserer jeg to Beatlessange: "Drive My Car" og "She's Leaving Home".

Den sidste del af opgaven fokuserer på hvordan disse to numre forholder sig til ungdomsoprøret og hvilken effekt de har haft på den unge lytter.

Elevens kommentar

Evt. komme ind på noget med marxismen. - Det var i hvert fald censors kritik.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledningside 4
1 Fremgangsmåde og Metode side 4

Årsager til ungdomsoprøret side 5
1 Generelt om ungdommens manifestation side 5
2 Højkonjunkturen side 5
3 Kernefamilien opløses side 6

Udvalgte dele af ungdomsoprøret side 7
1 Studenteroprøret side 7
2 Vietnam-krigen side 8
3 Hippiebevægelsen side 9

The Beatles side 9
Analyse af The Beatles, Drive my car side 10
1 Drive my car – et musikalsk overblik side 10
2 Drive my car – nærmere musikalske iagttagelser side 12

Analyse af The Beatles, She's leaving home side 13
1 She's leaving home – et musikalsk overblik side 14
2 She's leaving home – nærmere musikalske iagttagelser side 16

Musikkens betydning for ungdomsoprøret side 17
1 Musikkens funktion side 18
2 Musikken og ungdomsoprøret side 19
3 Historiens drivkraft side 21
4 Hvem påvirker hvem? (hvad påvirker hvad?) side 21

Konklusion side 22

Litteraturliste side 24

Uddrag

Indledning:
I historiens løb har samfundene været præget af konflikter. Konflikter mellem arbejdere og arbejdsgivere; konflikter mellem ”de rige” og ”de fattige”; konflikter mellem de besiddende og de besiddelsesløse. I 1960'erne opstod der revolutions-lignene begivenheder skabt af ungdommen i USA og samtlige af de Vesteuropæiske lande.

Disse revolutions-lignene begivenheder sammenfattes under betegnelsen: ”ungdomsoprøret”. Fænomenet ungdomsoprøret kan beskrives som en periode der begyndte i starten af 1960'erne og varede helt frem til begyndelsen af 1970'erne, og var ikke en klassekonflikt, men en generationskonflikt, hvor musikken var en stor del af konflikten.

I 50'erne manifesterede de unge sig i forbindelse med rock'n'roll musik og koncerter, og i 60'erne fortsatte det i en lang række politiske demonstrationer og aktiviteter. Selvfølgelig var der i perioden unge, der ikke gjorde oprør.

Unge, der udelukkende passede deres uddannelse og gik i deres forældres fodspor, men der er ingen tvivl om, at ungdommen i 60'erne og 70'erne forholdt sig særdeles kritisk overfor forældregenerationens samfund, - også selvom dette samfund efter 2. verdenskrig tilbød materielt gode levevilkår, som man ikke havde set før.

Så spørgsmålet er, hvorfor der var så stor oprørstrang i ungdommen?... Køb adgang for at læse mere

SRP om Ungdomsoprøret og Musikken i Historie A og Musik A

[8]
Bedømmelser
 • 24-10-2011
  Jeg vil desværre mene at den største "fejl" er at dette dukker om når man lige har downloadet opgaven. Jeg ville meget gerne give en kommentar til opgaven, men på dette tidspunkt har jeg endnu ikke læst opgaven.
 • 28-11-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  En god opgave, især en god inspiration til hvordan man kan lave musikanalyse
 • 12-12-2014
  Super behjælpelig opgave
 • 22-12-2011
  God opgave, men ikke lige de ting jeg personligt søgte :)