Ungdomskultur - Opgavehjælp

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HHX 3. år
 • Dansk A
 • 12
 • 18
 • 5136
 • PDF

Essay: Ungdomskultur - Opgavehjælp

Få hjælp til at skrive dit essay om "Ungdomskultur" med Studienets opgavehjælp.

Opgavehjælpen hjælper dig sikkert igennem Opgave 3 fra eksamenssættet 2010 maj i Dansk, hvor opgaven lød:

Skriv et essay om ungdomskultur, hvor du sammenligner unge i dag med unge i tidligere generationer. Kom ind på værdier, livsstil, udtryksformer, og inddrag digtene. Giv essayet en titel. 

Tekstgrundlag:
Tekst 4    Oskar Hansen: "Stakkels den Tid".
Fra digtsamlingen "Kamp", 1932.
Tekst 5    Scott McKenzie: "San Francisco".
Udsendt på singleplade i 1967.
Tekst 6    Michael Strunge: "Revolution".
Fra digtsamlingen "Vi folder drømmens faner ud", 1981.
Tekst 7    Carsten René Nielsen: "Blinde passagerer".
Fra digtsamlingen "Kærlighedsdigte", 1993.

Vores opgavehjælp til Ungdomskultur med digtene "Stakkels den Tid" af Oskar Hansen, "San Francisco" af Scott McKenzie, "Revolution" af Michael Strunge og "Blinde passagerer" af Carsen René Nielsen giver derfor en grundig gennemgang af teksternes hovedsynspunkter og temaer, så du kan komme godt fra start.

Herudover hjælper opgavehjælpen dig også med, hvad du kan diskutere og reflektere over i forbindelse med dit essay.

Opgavehjælpen indeholder også en idébank, der kan inspirere dig i forhold til temaet og hjælpe dig til at skrive et spændende og interessant essay.

Hent opgavehjælpen nu og få hjælp til din opgave om "Ungdomskultur" med det samme.

Studienets kommentar

Se også vores eksempelbesvarelse til essay om ungdomskultur.

Uddrag

Ungdomsoprør
Ungdomsoprøret i den vestlige del af verden fandt især sted i tresserne og halvfjerdserne. Her gik unge mennesker sammen om at gøre op mod de tidligere generationers normer og værdier og i stedet skabe en friere og mere fredselskende kultur, en såkaldt ”hippie-kultur”. Man gjorde bl.a. oprør imod krig, racisme, udnyttelse af naturen og især imod det patriarkalske samfund. Foregangsmænd i ungdomsoprøret var blandt andet musikere som John Lennon og Bob Dylan.

Love-in
I Scott McKenzies sang ”San Francisco” fra 1967 nævner han flere gange ordet ”love-in”. En ”love-in” var en særlig offentlig begivenhed, hvor unge mennesker mødtes for at dele budskaberne om fred, frihed og kærlighed. Love-ins var ofte ramme om demonstrationer imod krig og social uretfærdighed, og her dyrkede man desuden fælles interesser så som musik og psykedeliske stoffer.

Punk-kulturen
Punk-kulturen var en type ungdomskultur som kom efter hippiekulturen i 1970'erne og 1980'erne. Punk-kulturen gjorde oprør mod tidligere generationers 'pænhed' og 'borgerlighed' ved at gå klædt i 'grimt', provokerende tøj og høre larmende punk-musik (som fx Sex Pistols og The Velvet Underground). I modsætning til hippie-kulturen, som havde et positivt budskab og et stærkt sammenhold, var punk-kulturen meget negativ, aggressiv og egoistisk. Man troede ikke på nogen mening med noget eller nogen positiv fremtid, og et slagord var ”No future”. Michael Strunges digt ”Revolution” og billedet af hans digtsamling Skrigerne er udtryk for punk-kulturen.

Digtene
I dit essay skal du tage inddrage digtene. Derfor er det vigtigt, at du har helt styr på, hvad disse handler om og på de væsentligste hovedpointer i dem. Vi vil nu kort opridse indholdet, pointerne og synspunkterne i digtene, således at du får et overblik over, hvorledes de skal forstås.

”Stakkels den tid” (tekst 4)
Fakta om teksten  Forfatter: Oskar Hansen, socialistisk digter.  Udgivelse og årstal: Digtet er fra digtsamlingen Kamp, 1932.

Resumé
I digtet beskrives to former for ungdom. Først beskrives en ungdom, der er svag, og som ikke vil kæmpe og arbejde. Som modsætning til denne beskrives en stærk og modig ungdom, der vil kæmpe for sin sag selv i modgang og kamp. Ifølge digtet skal ungdommen udnytte sine kræfter til at kæmpe for en ny og en bedre verden, og de unge skal gå forrest i denne kamp. Ungdommen skal skabe udvikling og fremskridt i verden.

Hovedpointer ift. temaet ungdomskultur
Det er vigtigt, at du i arbejdet med digtet fokuserer på temaet om ungdomskultur. Digtet er udtryk for en bestemtform for ungdomskultur. Vi viser her med nogle punkter hvordan.

Krigstidsgenerationen
Digtet er i høj grad udtryk for krigstidsgenerationens ungdomskultur i 30'erne og 40'erne, hvor Europa var præget af politisk uro og krig. Dette ses ved, at digtet er fra 1932 og meget politisk i sit udtryk. Det er i høj grad denne generation, som ungdomsoprøret i tresserne var rettet imod. For krigstidens unge var det vigtigt at stå sammen om at kæmpe, hvilket bl.a. modstandsbevægelsen i Danmark gjorde under 2. verdenskrig... Køb adgang for at læse mere

Ungdomskultur - Opgavehjælp

[9]
Bedømmelser
 • 25-12-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig godt inspirationsmateriale! Fint at teksten ikke ligger op til til for lukkede argumenter - man skal jo helst kunne tænke videre selv. Måske kunne "essay" formen beskrives lidt bedre - da det jo kan være svært at skrive et essay uden at teksten bliver for struktureret og forudsigeligt.
 • 20-01-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Super noter, god inspiration, og gode til at komme i gang med opgaven :)
 • 18-06-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig gode noter, gode pointer
 • 11-02-2013
  virkeligt godt. jaaaaaaa