Ung før og nu | kronik

 • HTX 1. år
 • Dansk A
 • 12
 • 5
 • 2051
 • PDF

Ung før og nu | kronik

At være ung er både en fantastisk tid, men også en tid forbundet med identitetskriser og vanskelige valg. Denne kronik handler om at være ung før og nu. Hvordan er det at være ung i dag i forhold til tidligere?

Lærers kommentar

Du viser tydeligt, at du er bevidst om genren
Du kommer flot rundt om emnet og inddrager tekstmaterialet på en hensigtsmæssig måde. Diskussionen er tillige på et højt abstraktionsniveau.
Logisk struktur og tydelig rød tråd
Ingen nævneværdige fejl, tværtimod imponerer du med din formuleringsevne og sproglige kreativitet
Du beskriver og reflekterer alle dine valg
fyldestgørende, smukt.
Du skal selvfølgelig bare arbejde videre som du har gjort/gør. Igen kan jeg kun sige, at jeg er dybt imponeret både over dine evner som skribent og abstraktionsniveauet i kronikken.

Uddrag

Ja, unge i dag er både egoistiske, dovne og afhængige af deres luksusgadgets, men dette er for det meste til dels uforskyldt. Vi unge forsøger at kæmpe for den bedste fremtid for os selv og synes derfor at være egoistiske, men slagmarken har vi ikke selv skabt. Vi tilpasser vores handlinger til et samfund, som vi endnu ikke har indflydelse på, og i og med at vi kan få alting serveret af teknologien, griber vi selvfølgelig muligheden. Det virker måske som en dvask holdning til samfundet, men det er i realiteten nærmere blot en udnyttelse af de muligheder det moderne samfund tilbyder. Det kan være hårdt at bevæge sig fra ung til voksen, og nogen kommer bedre ud af det end andre. Men faktum er, at dette fænomen bestemt ikke er nyt. Overgangen fra ung til voksen har altid plaget os, og gør det også i moderne tid. Ophobningen af muligheder og stigende fremtidsbevidsthed gør os mere individuelle, men det positive i ambitionerne er stadig at spore mellem bekymringerne og usikkerheden.

---

Metatekst
Jeg har fået til opgave at skrive en kronik omhandlende temaet Ung før og nu. Herunder har vi læst en række tekster, hvoraf tre eller flere skulle inddrages i kronikken. I denne tekst vil jeg be-skrive og reflektere mit valg af komposition, vinkling, målgruppe og avis, samt gøre rede for mine tanker bag disse valg.
Jeg har valgt at skrive min kronik til bladet Chili, da min målgruppe er unge på videregående uddannelser. Da Chili betegner sig selv som et gymnasieblad, følte jeg, at netop dette blad ville ramme min målgruppe bedst. Kronikkens målgruppe har jeg valgt ud ... Køb adgang for at læse mere

Ung før og nu | kronik

[4]
Bedømmelser
 • 01-03-2013
  God til inspiration til vinkling af opgave.
 • 04-12-2012
  Givet af HTX-elev på 2. år
  rigtig god kronik gav mig meget inspiration
 • 12-05-2014
  lol i løghullet løghul i ordbogen
 • 08-02-2012
  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm