Undersøgelse af Stoffers Opløselighed og Blandbarhed

  • STX 2.g
  • Kemi C
  • Godkendt
  • 5
  • 849
  • PDF

Rapport: Undersøgelse af Stoffers Opløselighed og Blandbarhed

Dette er en undersøgelse af stoffers opløselighed og blandbarhed i polære og upolære stoffer. Vi tester for deres blandbarhed i vand og heptan.

Formål:
Formålet er at undersøge en række stoffers opløselighed i et polært (vand) og et upolært (heptan eller benzin). Det vurderes ud fra stoffernes opløselighed og strukturformler om stofferne er polære eller upolære same hvorvidt de indeholder hydrofile og hydrofobe grupper.

Følgende stoffer undersøges:
Diiod
Kobber(II)sulfat
Ethanol
Propan-1-ol
Butan-1-ol
Pentan-1-ol
Madolie
Urinstof (cambamid)
Heptan

Indhold

Formål
Teori
Materialer
Fremgangsmåde
Forsøgsopstilling
Måleresultater
Databehandling
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde:
Start med at hælde ca. 3 mL demineraliseret vand op i et reagensglas i 8 glas og hæld derefter ca. 3 mL heptan (benzin) ned i 8 andre reagensglas. derefter tilsætter vi lidt af det stof man skal undersøge opløseligheden af ned i et reagensglas med vand og heptan. Tilsæt kun få krystaller af de faste stoffer som tages fra kemikaliebeholderen med en ren spatel. Tag ca 1 ml af de flydende stoffer, brug en engangspipette. Derefter sættes en prop på og det rystes grundigt. Opløseligheden vurderes og noteres i skemaet. Gør det samme med alle stofferne fra skemaet... Køb adgang for at læse mere

Undersøgelse af Stoffers Opløselighed og Blandbarhed

[1]
Bedømmelser
  • 22-05-2016
    Databehandlingen var brugbar, og gav indblik på hvert enkelte stof, men teoriafsnittet var al for udoverskueligt og fejlkilderne samt konklusion for intetsigende.