Gæringsforsøg - sukker, temperatur og vækst - Rapport

 • STX 1.g
 • Bioteknologi A
 • 12
 • 12
 • 1756
 • PDF

Gæringsforsøg - sukker, temperatur og vækst - Rapport

Rapporten undersøger gærcellers vækst og vækstens afhængighed af sukkerkoncentrationen og temperaturen.

Formål
Formålet er vha. gærceller at undersøge mikroorganismers vækst ved forskellige betingelser, ved at udføre et én-faktorforsøg, dvs. et forsøg, hvor alle andre faktorer, end den man vil undersøge, er konstante.
De faktorer som varieres er sukkerkoncentrationen og temperaturen.

Indhold

Formål
Hypotese
Teori
Materiale
Fremgangsmåde
Resultater
Beregninger
Diskussion
Konklusion
Litteratur

Uddrag

Fremgangsmåde

Forsøg 1
Gærcellerne iagttages i mikroskopet og tegnes. Kan det ses at gærcellerne formerer sig? Tegn hvad der ses.

Forsøg 2
Der blev lavet forskellige hold, der enten lavede forsøg ved forskellige temperaturer (20, 30, 40, 50, 60), eller forsøg ved forskellige sukkerkoncentrater (10 g, 20 g, 30 g, 40, g, 50 g, 60 g)

1. Med forskellige temperaturer
I kolben hældes 150 mL vand, som opvarmes til den ønskede temperatur. Tilsæt 30 g saccharose. Gør gærrør klar med kalkvand og tilsæt 15 g gær til kolben. Ryst kolben grundigt op sæt gærrøret på. Efter 3 minutter startes tælling af bobler indtil der er gået 30 minutter.

2. Forsøg med forskellige sukkerkoncentrationer
I kolben hældes 150 mL vand, som opvarmes til 37 °C. Kolben anbringes i vandbad for at stabilisere temperaturen. Tilsæt det ønskede antal gram saccharose. Gør gærrør klar med kalkvand og tilsæt 15 g gær til kolben. Ryst kolben grundigt op sæt gærrøret på. Efter 3 minutter startes tælling af bobler indtil der er gået 30 minutter.
Der laves en kurve over gæringens forløb. Antal bobler på y-aksen og tiden på x-aksen.
Udregn det gennemsnitlige antal af bobler pr. minut.
Resultaterne fra de andre hold samles, og der laves i alt to kurver, hvor den ene viser gæringens afhængighed af temperaturen, og den afhængigheden af koncentrationen af saccharose... Køb adgang for at læse mere

Gæringsforsøg - sukker, temperatur og vækst - Rapport

[4]
Bedømmelser
 • 27-01-2014
  rigtig god opgave og godt argumenteret hele vejen i gennem
 • 01-05-2014
  Diskussionen er god og forklarende!
 • 09-04-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  den var god, hjalp mig meget !
 • 16-05-2012
  den er god og meget brugbart