Undersøgelse af Jordbundstyper - Sand og Ler

Se flere bedømmelser 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 (5 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

STX 3.g

Fag

Naturgeografi C

Karakter

10

Antal sider

8

Antal ord

2067

Filformat

PDF

Rapport: Undersøgelse af Jordbundstyper - Sand og Ler

Dette er en undersøgelse af jordbundstyperne sand og ler.

Formål: Formålet med forsøget var at undersøge forskellige jordbundstyper (sand og ler) og ser på deres sammensætning samt egenskaber, heriblandt om jorden er god bund for planter. Jeg vil i arbejdet især komme ind på følgende størrelser:
• Kornstørrelse
• Struktur (krummestruktur eller enkeltstruktur)
• Tekstur (mængdeforholdet mellem grove og fine partikler)
• Vandkapaciteten (evnen til at holde på vand)
• Kolloide egenskaber (kan jorden binde næringsstoffer)"

Indhold
Formål
Teori
- Jordbunden i Danmark
- Jordbundens tekstur og struktur
Fremgangsmåde

Uddrag
Fremgangsmåde:

Først skulle vi undersøge jordens fysiske egenskaber.
Her skulle vi betragte jordprøven og vurdere:
• Størrelsen af kornene.
• Om der var forskel på strukturen.
• Om der var forskel på porøsiteten.
Derefter skulle føle på prøven og vurdere:
• Om man kan føle de enkelte korn.
• Om prøven kunne formes.
• Om den ”klistrede” til fingrende.

Det næste vi skulle var at undersøge kornstørrelserne
Dette gjorde vi ved hjælp af en si der var opdelt i tre sektioner hvor de største blev sorteret fra i øverste si og så videre.
Vi vejede vægten af den mængde jord vi havde fået opsamlet og regne den procentvise opdeling ud.

Derefter skulle vi se prøvernes opløsning i vand.
Det gik ud på at vi skulle ryste to glas med hver sin jordprøve for at se hvilken en der først faldt til ro og blev nogenlunde gennemsigtig og klar. Dette var en måde at se, hvor der var flest store partikler da glasset med store partikler først ville flade til ro.

Nu skulle vi teste jordprøvernes biologiske egenskaber:
Dette gjorde vi ved at plante karse i de to jordprøver. Der blev tilsat vand og de fik lov at stå hen i en uge.
Da vi så kom tilbage kunne vi se hvilken en af prøverne der var vokset bedst.

Jordens kemiske egenskaber:
Her testede vi jordprøverne for næringsmineraler. Det gik ud på at vi fik nogle kemikalier som vi tilsatte jorden. Så filtrerede vi prøverne med en slags pumpe hvor efter prøve skulle skifte farve. En farve som vi kunne sammenligne med et farvekort for at se hvad mængden af det enkelte mineral var.
Vi testede prøverne for følgende næring:
• Phosphor
• Nitrat
• Kalium
• Samt pH-værdi... [læs mere nu]