AT Synopsis: Ragnarok og Fimbulvinteren

  • STX 2.g
  • AT (Naturgeografi B, Religion B)
  • Ingen givet
  • 5
  • 1986
  • PDF

AT Synopsis: Ragnarok og Fimbulvinteren

Dette er en fuld synopsis med referencer og problemstillinger. Synopsen og fremlæggelsen fik et 12-tal.

Problemformulering

I hvilken udstrækning er den nordiske myte om Ragnarok og Fimbulvinteren blevet til som følge af naturgeografiske hændelser?

Indhold

Problemformulering
Problemstillinger
Diskussion af materialer, teori og metode
Konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger
Sammenfattende konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Ragnarok er den eskatologiske myte fra den nordiske mytologi, der forvarsler jordens undergang som et resultat af en kamp mellem aser og jætter. Ragnarok er derfor et eksempel på menneskers forestilling om verdens undergang i en religiøs kontekst.
Som en del af Ragnarok beskrives adskillige naturgeografiske fænomener, så som ”En vinter der varer tre år, hvor sneen fyger, og vinden bider fra alle verdenshjørner(..)” – Også kendt som Fimbulvinteren, hvilket er vores fokus i denne opgave.
I opgaven vil vi gennemgå naturkatastrofer og hændelser fra de førliggende år, som kan have været grundlaget for beskrivelserne i den religiøse myte... Køb adgang for at læse mere

AT Synopsis: Ragnarok og Fimbulvinteren

[1]
Bedømmelser
  • 26-04-2011
    God metode beskrivelse