SSO om Ulighed i Danmark

 • HF 2. år
 • SSO
 • 7
 • 19
 • 6216
 • PDF

SSO om Ulighed i Danmark

SSO om Ulighed i Danmark. Opgaven er skrevet i feb. 2008.

Indhold

Abstract. 1
Indledning. 3
Metoder til beregning af ulighed. 4
Personindkomst. 4
Disponibel familieindkomst. 5
Disponibel realindkomst. 6
25-59 årige. 7
Indkomstmobilitet. 9
Boligens betydning. 9
Økonomiske incitamenter. 11
Skattestop. 11
Livsindkomst. 12
Kontanthjælpsloftet. 13
Fattigdomsgrænse. 14
Diskussion. 16
Konklusion. 18
Litteraturliste: 19

Uddrag

Indledning.
Danmark er en velfærdsstat, og nogle af grundprincipperne er at omfordele indkomsterne for at sikre tryghed til borgerne gennem hele livet, og at de dårligst stillede skal behandles ordentligt. I den seneste tid og især op til folketingsvalget i november 2007, var der meget fremme i medierne om, at uligheden er vokset i Danmark gennem de sidste år. Det blev også fremhævet, at antallet af fattige er vokset indenfor de seneste år, og at de er blevet fattigere. Vores velfærdsmodel bygger på socialistiske principper, og vi har i de sidste syv år haft en regering med en liberalistisk ideologi, så det kan vel ikke overraske. Og dog, for når vi ser på statsministerens tale ved folketingets åbning i 2007, så kunne det jo tyde på, at Venstre går ind for velfærdsstatens bevarelse og fjernelse af uligheden, her sagde Anders Fogh Rasmussen blandt andet:
”Det er en fantastisk styrke ved det danske samfund, at vi hænger så godt sammen socialt, økonomisk og kulturelt.
Det er et centralt mål for regeringen at bevare og udvikle denne sammenhængskraft.
Men vi står over for en ny udfordring. En udfordring, som vi kunne kalde den nye ulighed. En ulighed, som ikke først og fremmest bunder i mangel på penge, men snarere i mangel på livschancer. En mangel på muligheder som følge af mangel på sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle kompetencer.
Regeringen vil iværksætte en bred indsats for at bekæmpe den nye ulighed”.
Mit formål med denne opgave er, at undersøge nogle af de metoder der bruges, når man vil belyse den økonomiske ulighed i Danmark. Jeg vil ud fra forskellige beregninger vise, om det giver forskel i ulighed, og i så fald hvilke forskelle der fremkommer.
Ud fra de tiltag der er gjort fra regeringens side vil jeg prøve at belyse om de har øget eller reduceret den økonomiske ulighed.
Jeg vil, ud fra de resultater jeg er nået frem til, diskutere om det er muligt eller hensigtsmæssigt at søge at reducere uligheden i Danmark.
Ulighed kan defineres på mange måder. Den ulighed jeg vil undersøge, er den økonomiske ulighed i det danske samfund, og jeg vil prøve at underbygge den med forskelligt statistisk materiale... Køb adgang for at læse mere

SSO om Ulighed i Danmark

[2]
Bedømmelser
 • 30-05-2010
  super! ........................................
 • 08-03-2012
  rigtig god opgave flot skrevet