SRO om ulighed, lorenz-kurven og gini-koefficienten i samf A og mat A

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag A, Matematik A)
 • 7
 • 12
 • 1838
 • PDF

SRO om ulighed, lorenz-kurven og gini-koefficienten i samf A og mat A

Studieretningsopgave (SRO), der omhandler ulighed, Gini-koefficienten og Lorenz kurven hvori der er redegjort, diskuteret og analyseret for begrebet. Der er desuden beregnet Gini-koefficienterne af et udleveret talmateriale, hvor efter resultatet er analyseret.
Opgaven kan bruges som en vejledning til ens studieretningsopgave hvis man har valgt fagkombinationen samfundsfag og matematik.

Indhold

Indledning 3
Redegørelse for begrebet ulighed 4
Definition, anvendelse og beregning ved brug af Gini-koefficienten. 5
Bevis for hvor L(x) er funktionsforskriften for Lorenz-kurven. 6
Lorenz kurvene for 3 udvalgte år på baggrund af det vedlagte talmateriale (bilag 1) 6
Årsagerne til udviklingen i uligheden 7
Konklusion 8
Litteraturliste 8
BILAG 2 9
BILAG 3 10
BILAG 4 11

Uddrag

I de seneste år er i uligheden i Danmark steget så voldsomt at, man ikke har oplevet den samme økonomiske forskel på rige og fattige siden ca. 1960 . Dog er danskernes gennemsnitlige indkomst meget højere end nogensinde før takket være bl.a. lavere arbejdsløshed. Men udviklingen betyder også at, man oplever indkomsten for den rigeklasse er og vil stige markant i forhold til den fattigklasse. Derved opstår den store ulighed mellem danskerne og deres indkomster. Desuden er ulighed blevet til en utrolig populær diskussion i bl.a. medierne. Der diskuteres for eksempel hvorvidt den økonomiske ulighed er faldet eller steget og problemerne i at, alle folk burde have mulighed for at nå samfundets ressourcer. Samtidig hører man også om partiernes forskellige holdninger til ulighed. Disse diskussioner kan skabe forvirring om begrebet.

I denne opgave vil jeg diskutere og gøre rede for begrebet ulighed. Derudover vil jeg ved brug af den såkaldte matematiske funktion Gini-koefficienten, vise hvordan man via statistikker kan beregne uligheden af danskernes indkomst. Mine resultater af Gini-koefficienterne vil afhænge af statistikkerne som står på det vedlagte talmateriale . Jeg vil dernæst analysere udviklingen, der er sket i den sociale ulighed ud fra tabellen og mine data.
Derudover vil jeg også tage udgangspunkt i den økonomiske ulighed, og referer en del til social ulighed. Til slut vil jeg diskutere den fundne udvikling i uligheden set ud fra nogle bestemte partiers synspunkter.
For at få kunne arbejde og besvare min problemformulering grundigt vil jeg benytte mig af udleverede tekster, bøger, artikler, matematiske formler/beregninger og Excel... Køb adgang for at læse mere

SRO om ulighed, lorenz-kurven og gini-koefficienten i samf A og mat A

[6]
Bedømmelser
 • 24-03-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Fin opgave. Men alt for kortfattet i forhold til hvad kravene er til min SRO. Selve indholdet kommer kun op på en 5-6 sider, hvor jeg skal op på mellem 10 og 15 og jeg får derfor ikke nok dybde i dette. Men det du har lavet, er fornuftigt.
 • 31-01-2011
  Givet af 1.g'er på STX
  Ikke helt konkret nok. Men et fint input til at komme i gang.
 • 25-12-2012
  Okay opgave, som godt kan bruges til inspiration.
 • 08-03-2012
  rigtig god opgave flot skreveet