Ulande og den økonomiske udvikling

 • HHX 3. år
 • International Økonomi B
 • Ingen givet
 • 18
 • 6439
 • PDF

Ulande og den økonomiske udvikling

Jeg vil i denne opgave forsøge at afklare nogen af de årsager der ligger til grund for u-landenes nuværende økonomiske situation. Jeg mener at den internationale arbejdsdeling har stor indflydelse på hvordan verdensøkonomien fungerer idag, dermed har det naturligvis også stor indflydelse på hvordan ulandene fungerer i det internationale samfund. Derfor vil jeg prøve at beskrive hvordan denne fungerer. Jeg vil naturligvis analysere flere nuværende- og tidligere ulande for at fastslå hvad nogen gør rigtigt og andre gør forkert – hvad forudsætningerne har været for at nogen lande har haft mulighed for at udvikle sig og andre tværtimod har oplevet tilbagegang. Jeg vil også undersøge de internationale- og nationale årsager som forhindrer udvikling i mange af u-landene. Til sidst vil jeg komme ind på nogen af de politiske og økonomiske tiltag som det internationale samfund – primært de vestlige i-lande, kan foretage for at løfte u-landenes økonomiske niveau med fokus på Afrika.

Indhold

INDLEDNING 2
DEN INTERNATIONALE ARBEJDSDELING .3
ÅRSAGER TIL UDVIKLINGSMÆSSIGE PROBLEMER – GENERELT, SAMT I 5 UDVALGTE ULANDE 4
Brasilien 5
Tal for Brasilien 5
Cambodja 6
Tal for Cambodja 7
Sydkorea 7
Tal for Sydkorea 8
Sierra Leone 9
Tal for Sierra Leone 9
Zimbabwe 10
Tal for Zimbabwe 11
HVAD KAN DER GØRES FOR AT LØFTE DET UDVIKLINGSMÆSSIGE NIVEAU (I AFRIKA) 13
KONKLUSION 15
LITTERATUR- OG KILDELISTE 17
BILAG 18
Bilag 1: Toldsatser på udvalgte produkter, 2000, i pct 18

Uddrag

Den internationale arbejdsdeling

Lige siden de tidligste tider har mennesket handlet med hinanden. Fra de tidligste tider af industrialiseringen blandt de nuværende vestlige i-lande har verdenshandel været hjørnestenen i et lands økonomi. Den amerikanske økonom Adam Smith fremsagde i sin bog ”The wealth of nations” at to lande der handler med hinanden begge to vil opleve vækst på trods af at den tidligere antagelse var at for at et land skulle blive rigere måtte et andet land blive fattigere. Siden det har mange andre økonomer fremsat andre teorier om handel men udgangspunktet har altid været at handel skaber økonomisk vækst. I dag handler alle lande med hinanden men i mange tilfælde er det stort set kun de rige i-lande som kan høste den økonomiske vækst af handlen. Det skyldes at stort set alle u-lande har en meget lille eksportsektor som er afhængig af en eller få eksport varer men til gengæld har en høj efterspørgsel på især forarbejdede industrivarer. Problemet er for det første at jo mere forarbejdet et produkt bliver – jo større bliver værditilvæksten for det produkt og jo dyrere bliver det dermed at importere produktet. Hvis vi tager et tænkt eksempel med en jernmine i Zimbabwe vil regnestykket se således ud: Zimbabwe sælger 1 ton jern til England for 1000$, en engelsk fabrik forarbejder så hjernet til stål, sælger det videre til en tysk fabrik som laver stålet til et bor og en boremaskine (sammed med andre komponenter importeret fra andre industri-lande eller fabrikeret i Tyskland selv). Tyskland sælger så boremaskinen og boret tilbage til minen i Zimbabwe... Køb adgang for at læse mere

Ulande og den økonomiske udvikling

[2]
Bedømmelser
 • 10-03-2008
  ik såå god. Jeg kunne ik bruge den til noget
 • 21-06-2008
  en fin opgave synes j..