Eksempel på SRP i Dansk og Matematik

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Matematik A)
 • 10
 • 24
 • 5616
 • PDF

Eksempel på SRP i Dansk og Matematik

Se et eksempel på et SRP i matematik og dansk.

Med eksemplet ved hånden kan du selv se, hvordan et SRP kan kombinere Naturvidenskab og Dansk.
Studieretningsprojektet viser dig også, hvordan et SRP til et 10-tal opbygges og formuleres.

Overvejer du at skrive SRP i fagene Matematik A og Dansk A, kan du få en idé om, hvad du kan forvente med eksemplet her.

Dette Studieretningsprojekt handler om Uendelighed og Uendelighedens verden.

Opgaveformulering

- I opgaven gives først en redegørelse for en række matematikeres tankegang og bevisførelse for uendelighed, med særskilt fokus på Cantors diagonalbevis og Hilberts Hotel.
- Dette fører over i en matematiske forklaring af emnet til et lægmandspublikum gennem en populærvidenskabelig artikel.
- Endelig gives en danskfaglig refleksion og analyse af formidlingen og argumentationen i den populærvidenskabelige artikel.

Studienets kommentar

Opgaven er god som inspiration for elever, der vil kombinere et naturvidenskabeligt fag med dansk. Især er dette SRP et fint eksempel på den såkaldte 'formidlingsopgave', der tager udgangspunkt i det naturvidenskabelige fag, og som derefter indeholder en videnskabelig formidlingsartikel og en danskfaglig refleksion over, hvordan denne artikel er udarbejdet. Bemærk, at dette SRP har et refleksionsafsnit til slut, hvor der burde være en konklusion i stedet.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
• Indledning
o Problematisering
o Formål
o Metode
• Uendelighedsbegrebet
o Euklids primtal
o Zenons Paradoks
o Cantor og det infinitesimale
o Mængdelærens oprindelse
o Aleferne – de transfinitte tal
o Hilberts Hotel
o De rationale tal
o De reelle tal – diagonalbeviset
o Diagonalbeviset på de rationale tal?
o Kontinuumshypotesen
• Den populærvidenskabelige artikel
• Analyse
o Formidlingsform og målgruppe
o Argumentation
o Stilistik
• Refleksion
• Litteraturliste

Uddrag

"Indledning:
Hvad er matematikeres tilgang til begrebet uendelighed? Hvordan har matematikere som Euklid og Cantor set på uendeligheds begrebet? Hvis noget kan være uendeligt stort, findes der så også noget, der er uendeligt småt? Findes der noget større end det uendelige, noget mere uendeligt?

I oldtidens Grækenland blev der fra flere filosoffers side opstillet filosofiske paradokser med matematisk baggrund.

Siden hen har matematikere som Cantor kigget nærmere på nogle af disse paradokser for at løse dem med en matematisk tilgang.

Matematikere som Hilbert har kunnet formidle nogle af disse uendelighedsproblemer ved hjælp af mere grafiske metoder. Hvordan ville det være mest hensigtsmæssigt at formidle en sådan redegørelse for uendelighed gennem tiden? Og hvilke retoriske og stilistiske virkemidler ligger som bagtanke til en sådan formidling?

I første del af opgaven vil jeg ved hjælp af udvalgte matematikere og deres tilgang og bevisførelse for uendelighed redegøre for begreber som uendelighed, grader af uendelighed, kardinalitet, uendelighed i primtal, infinitesimal. Derudover vil jeg kigge nærmere på Cantors diagonalbevis og kontinuumshypotese samt Hilberts Hotel. Jeg vil desuden undersøge Cantors tilgang til grader af uendelighed, herunder Zenons paradoks og Galileis paradoks.

I anden del af opgaven vil jeg formidle denne matematiske udredning til et bredere publikum via en populærvidenskabelig artikel. Jeg vil kigge nærmere på, hvordan man kan formidle matematiske, nærmest filosofiske, begreber, som dybest set er ufatteligt for de fleste. Desuden vil jeg redegøre for, hvorfor en sådan formidling er mest hensigtsmæssig og begrunde mine retoriske og stilistiske overvejelser ved en sådan formidling.

Kildehenvisninger er nummereret fartløbende og står nederst på hver side i matematikdelen. Kilderne til danskdelen er indsat i slutningen af teksten. Dette skyldes, at matematiske kilder bruges til at opnå specifik viden om en person, et bevis eller lignende, hvorimod kilderne i danskdelen bruges til at opnå en generel viden, der så benyttes. Figurer, billeder og lignende uden kildehenvisninger har jeg selv lavet.

Jeg har i øvrigt valgt at lægge vægt på matematiske del af opgaven, hvilket fremgår af, at omfanget af matematikken fylder mest i opgavebesvarelsen. Matematikken udgør cirka 60-70% af opgaven og danskdelen udgør de resterende 30-40% af opgaven."... Køb adgang for at læse mere

Eksempel på SRP i Dansk og Matematik

[8]
Bedømmelser
 • 19-11-2014
  Givet af Studerende på 5. år
  Det er hvad jeg manglede! Jeg skal selv til at skrive srp i biotek og dansk, og manglede inspiration til meta delen - super! Af hvad jeg kan se så mangler meta delen, hvilket er det eneste jeg har læst, ikke noget.
 • 04-03-2014
  Rigtig fin SRP, jeg fandt god inspiration, dog skrev jeg ikke min egen artikel, men vidste hvordan andre retoriker gør brug af den omtalte matematiske logik... Men stor inspiration
 • 06-04-2015
  Her kan man se et eksempel på hvordan man blander et humanistisk fag med et naturvidenskabeligt i SRP
 • 17-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Fint og lidt forståetligt