SOP: Udviklingsbistand og Marshall i IØ og Historie

SOP: Udviklingsbistand og Marshall i IØ og Historie

SOP'et indeholder bl.a. en sammenligning af Marshall-planen og den bistand Kina yder til Afrika i dag (Sudan og Angola), og opgaven er skrevet i International Økonomi A og Samtidshistorie B - Mit overemne var Udviklingsbistand.

Elevens kommentar

Der er nogle formuleringer der ikke er helt i orden. Rettede ikke opgaven igennem efter jeg var færdig.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning: 4
Marshall-planen 5
Historien bag 5
Økonomien i 1945-48 7
De politiske forhold i 1945-48 7
Igangsætningen af ERP (Marshall-hjælpen) 8
Delkonklusion 9
Kina i Afrika 11
FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation) 11
Sudan 12
Olieproduktion 13
Bistand 14
Sudans afhængighed til Kina 15
Angola 15
Olie og den Angolanske økonomi 16
Kinas indflydelse 16
Delkonklusion 17
Forskelle og ligheder mellem Marshall-hjælpen og Kinas investeringer i Afrika 19
Forskelle: 19
Politik: 19
Økonomi: 20
Ligheder: 21
Politik: 21
Konklusion 22
Litteraturliste 23
Bøger: 23
Internetmateriale: 23
Generelt materiale: 23
Artikler: 24
Opgaver: 25
Årsrapport: 25
Bilag 1 26

Uddrag

Indledning:
De stærke der hjælper de svage, det burde historien om udviklingsbistand. Men det er det ikke, der er altid et motiv der stikker dybere. Bistand bliver ikke givet, uden at der bliver forventet noget igen. Den sande historie er, at bistand bliver givet for at tjene den stærkestes behov.

Vi ser det med Marshall-hjælpen. USA vil beskytte sin økonomi i efterkrigstiden, fordi produktion er steget voldsomt, men efterspørgslen på deres varer forsvandt da krigen sluttede. Europa havde få Dollars tilbage, de havde ikke penge til at købe de amerikanske varer. Vi ser det med Kina.

Kinas behov for energi er steget voldsomt. Den er steget i takt med deres økonomi. De er nød til at finde nye oliemarkeder for at sikre deres energiforsyning.

For omkring 13 år siden begyndte et statsdrevent olieselskab at investere i det sudanske oliemarked, og derfra engagerede den kinesiske regering sig Sudan. Sammen Angola udgør Sudan en af de store drenge i Kinas Olieimport, de udgør således tilsammen 20 % af den kinesiske olieimport!

Når man sammenligner disse to bistandsprogrammer, finder man ud af, at der også er en geopolitisk agenda bag. Alliancer dannes for at svække en modstander. USA havde interesse i en Sovjetisk svækkelse. Og Kina kæmper for at afskære Taiwan sine diplomatiske forbindelser og at holde Japan ude af ”The big boys club”, FN's sikkerhedsråd... Køb adgang for at læse mere

SOP: Udviklingsbistand og Marshall i IØ og Historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.