SOP: Rusland og Økonomisk Udvikling i IØ og Kulturforståelse

 • HHX 3. år
 • SRP (International Økonomi A, Kulturforståelse B, SOP)
 • 12
 • 30
 • 8929
 • PDF

SOP: Rusland og Økonomisk Udvikling i IØ og Kulturforståelse

SOP: Udviklingsøkonomisk Analyse af Rusland, i fagene International Økonomi A og Kulturforståelse B.

I opgaven gives der først en udviklingsøkonomisk analyse Rusland, og med udgangspunkt i denne afdækkes de demografiske udfordringer for landet.

Herefter gås der i dybden med årsagerne hertil, med inddragelse af begge fag.

Slutteligt gives en vurdering af løsningspotentialet.

Opgaveformulering

På baggrund af en udviklingsøkonomisk undersøgelse af Rusland bedes du belyse, hvilke demografiske udfordringer der er.

Analyser årsager til dette. Både øk og kulturelt.

Vurder løsningspotentiale."

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

English abstract 3
Indholdsfortegnelse 4
Indledning 5
Redegørelse 6
Økonomiske forhold 6
Erhvervsstruktur 8
Demografi 9
Dødelighed 9
Fertilitetsbegreber 10
Den demografiske transition 11
Aldersfordeling 12
Levestandard 13
Delkonklusion 14
Analyse 16
Økonomisk og samfundsmæssig analyse 16
Kulturel analyse 18
Økonomiske institutioner 18
Sociale institutioner 18
Politiske institutioner 19
Religion 19
Delkonklusion 20
Vurdering 21
Øge udbuddet af arbejdskraft 21
Offentlige besparelser 22
Hæve skatterne 23
Generelle udsigter 23
Delkonklusion 23
Konklusion 25
Litteraturliste 26

Uddrag

"Efter Sovjets sammenbrud opstod et nyt Rusland, med markedsøkonomi og demokrati. Et Rusland, som skulle være dynamisk, og ikke længere være et statisk land, der var styret af betonkommunisme. Men hvordan er det gået siden d. 25. december 1991, hvor Sovjetunionen blev ophævet og Rusland opstod på ny? Dette er spørgsmålet jeg, efter bedste evne vil prøve at besvare i denne opgave.

Som det fremgår af titelsiden, er min problemformulering tredelt, hvor jeg først skal belyse, hvilke befolkningsmæssige udfordringer Rusland står overfor, analysere årsagerne hertil samt vurdere, hvilke potentialer Rusland har for at få vendt udviklingen.

Jeg vurderer opgaven til primær at være en International Økonomi opgave, hvor Kulturforståelse skal indgå til at fremme forståelsen af den udvikling som Rusland har gennemgået.

Dette kommer til udtryk ved, at jeg har valgt, i analysen, at først forklare årsagerne til befolkningsudviklingen fra et International Økonomisk synspunkt og derefter fra et Kulturforståelses synspunkt.

Strukturen i opgaven er relativ ens igennem hele opgaven. Til hvert emne er der en lille indledning, samt en gennemgang til generel teori om emnet. Dette bliver så efterfulgt af en konkretiseret bearbejdning af emnet på baggrund af problemformuleringen. Og til sidst er der en delkonklusion, som har til formål opsummere behandlingen af emnet.

Til udformningen af opgaven vil jeg benytte forskellige datakilder. Til redegørelsen vil jeg tage udgangspunkt i International Økonomi bogens kapitel 32, der omhandler en udviklingsøkonomisk landeundersøgelse.

Til den kulturelle del af analysen, vil jeg tage udgangspunkt i Gullestrups horisontale dimensioner, fra bogen: ”Kulturanalyse- en vej til tværkulturel forståelse”.

Resten af opgavens data vil være af supplerende karakter, hvor dels artikler og dels bøger, vil være kilder som jeg uafhængigt af hinanden vil benytte til afsnit i opgaven, hvor det vil være relevant."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Rusland og Økonomisk Udvikling i IØ og Kulturforståelse

[5]
Bedømmelser
 • 30-01-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Et klart 12 tal. Gennemarbejde med sans for detaljer. 5 ud af 6 stjerne, hvilket er yderst flot! Skal lige have kigget på den nærmer før jeg smider rundt med 6 ud af 6. Godt!
 • 08-12-2011
  Utrolig god og meget uddybende opgave vedrørende Rusland...
 • 28-04-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god inspiration! :)
 • 05-12-2011
  fin inspiration.........

Materialer relateret til SOP: Rusland og Økonomisk Udvikling i IØ og Kulturforståelse.