Udviklingen i byerne ca. 1790-1914 - Noter i Historie

 • STX 2.g
 • Historie A
 • Ingen givet
 • 7
 • 3195
 • Word2003

Udviklingen i byerne ca. 1790-1914 - Noter i Historie

Noter til Kühles "Danmark. Historie. Samfund", hvor noterne handler om udviklingen i byerne ca. 1790-1914.

Indhold

1. Industrialiseringen (s. 106-112)
2. Den frie konkurrence (s. 113-115)
3. Arbejderklassen på vej (s. 116-118)
4. Arbejdernes levevilkår (s. 118-122)
5. Fagbevægelsen (s. 122-127)

Uddrag

a)
Kornsalgsperiodens vækst i landbruget havde stor betydning for byerhvervene. De første der fik fordel af det var købmændene og derefter kom håndværkerne og de handlende som kunne sælge flere varer til gårdmændene. Landbrugets efterspørgsel skabte nye erhverv i form af jernstøberier, maskinværksteder, teglværker osv.

Væksten i byerne var selvforstærkende. De mange mennesker der fik arbejde i byerne efterspurgte boliger, mad og andre vare. Den øgede efterspørgsel betød voksende produktion, beskæftigelse, indkomster og dermed yderligere voksende efterspørgsel. En sådan selvforstærkende vækstproces kaldes en opgangskonjunktur.Tilliden til pengevæsenet blev genetableret.

Tilliden var nødvendig for handel fordi den skulle betjene sig af pengesedler osv, og handlen havde brug for adgang til lånekapital til yderligere investeringer. Op gennem 1800-tallet var der blevet oprettet flere banker og aktieselskaber. Et aktieselskab er hvor ingen af deltagerne (ejerne/aktionærerne) hæfter personligt for selskabets forpligtelser. En sådan selskabsform passede godt til det nye økonomiske system, som var ved at blive indrettet... Køb adgang for at læse mere

Udviklingen i byerne ca. 1790-1914 - Noter i Historie

[16]
Bedømmelser
 • 24-09-2008
  Rigtig Lækkert.Lige det jeg skulle bruge til en fremlæggelsen, som sparede mig en masse tid. Notater til de punkter du har skrevet, så det kan vel kun givefuldt hus.!
 • 16-02-2011
  god opgave som du har lavet der, rigtig fin beskrivelse
 • 17-09-2015
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Rigtig goooode noter !!
 • 13-05-2006
  god