UV-stråling og mutationer hos gær | Rapport

 • STX 2.g
 • Biologi A
 • Ingen givet
 • 7
 • 2546
 • PDF

UV-stråling og mutationer hos gær | Rapport

Vi undersøger mutationer og skader på DNA ved at bestråle gærceller med UV-stråling.

Formål:
• At inducere mutationer hos gærceller ved hjælp af UV-stråling.
• At vise at UV-stråling kan virke dræbende.
• At belyse teorien om at UV-stråling kan fremkalde skader på DNA.

Indhold

Formål
Teori
- Skadetyper på DNA i forbindelse med UV- bestråling
- DNA'ets reparationsmekanismer:
- Forsøgsorganismens genetik
Materialer
Udførelse
Resultater
Diskussion
- Fejlkilder
- Analyse, vurdering og konklusion
Diverse spørgsmål
- Hvad kan der været sket med en gærcelle siden den blev til en hel rød koloni?
- Hvordan kan testen modificeres til at vise noget om solcremers beskyttende evne?
- Hvordan har man i øvrigt kunne finde ud af absorptionsspekteret hos DNA?

Uddrag

Teori:
Skadetyper på DNA i forbindelse med UV- bestråling:
Ved UV- bestråling af gærceller kan der opstå flere forskellige typer af skader på DNA- strukturen. UV- lyset absorberes af elektroner, som binder atomer sammen til molekyler. Disse spaltes derfor til mindre dele, da bindinger i DNA, RNA eller enzymer brydes. På kopiark 43 ses en oversigt over mulige skadetyper på DNA i forbindelse med UV- bestråling.
a) To baser, der sidder ved siden af hinanden kan, ved UV- bestråling, bindes til hinanden ved en såkaldt dimerdannelse. Disse bindinger kan kun ske mellem to thyminbaser, to cytosinbaser eller mellem en thymin- og en cytosinbase. En dimerdannelse kan også opstå mellem DNA'ets ...

---

Materialer:
Gærstamme: CG 52 X M46.
Sterile petriskåle med YPD- substrat (agar)
UV-lampe.
Pipetter.
Pipettehjælper.
Drigalskispatel.
Gasflamme.
Sprit.
Stopur.
Varmeskab.
Vand.

Udførelse:
1. Fortyndinger af gærkulturen fremstilles. 9 ml. vand overføres til 1. ml. af den fortynding af gærkulturen der er en faktor 10 mere koncentreret. Således fremstilles fortyndingerne: 10-3 ,10-4 og 10-5.
2. Fra glasset med 10-3 fortyndingen overføres 0,1 ml. til hver af de 12 petriskåle med agar.
3. Straks efter denne overførsel fordeles gærkulturen med en flamberet og afkølet drigalskispatel over hele petriskålens overflade.
4. Petriskålen mærkes med 10-3 fortynding.
5. Samme procedure gennemføres af fortyndingerne: 10-4 og 10-5.
6. Petriskålene anbringes nu under den tændte UV-lampe.
7. Petriskålene modtager forskellig strålingstid under UV- lampen, således at en skål tages væk efter 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, og 100 sekunder. Desuden gøres en petriskål til ”kontrolskål” ved at den ikke modtager UV- stråling.
8. Herefter anbringes petriskålene i varmeskab ved 30C i 3-5 døgn, hvorefter de tages ud, og de fremkomne kolonier kan inspiceres og optælles... Køb adgang for at læse mere

UV-stråling og mutationer hos gær | Rapport

[2]
Bedømmelser
 • 11-05-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god rapport. Velskrevet.
 • 10-02-2008
  god rapport :-)