USA's rolle i verdenshandlen - International Økonomi B

 • HHX 2. år
 • International Økonomi B
 • Ingen givet
 • 26
 • 5162
 • Word2007

USA's rolle i verdenshandlen - International Økonomi B

En rapport skrevet som pensum i international økonomi. Opgaven kommer ind på en masse overordnede ting omkring USA. Den råde tråd gennem opgaven er USA's rolle i verdenshandlen, dog også med inddragelse af finanskrisen.

Problemformulering

Beskriv: USA's økonomi fra forskellige indfaldsvinkler.

Analyser: Hvor ”åben” en økonomi er, der er tale om.

Vurder: USA's rolle i verdenshandlen, samt de relationer, der er mellem USA og Kina.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 4
Metode 5
Globalisering 6
USA 6
USA's rolle i verdens økonomi 11
USA's relationer til Kina 20
Konklusion 23
Evaluering 23
Appendiks 25
Kilder 27
Bilagsoversigt 28

Uddrag

Indledning
Vores rapport er bygget op omkring den position USA har i verdenshandlen. For at forstå hele ideen bag handel i verden, vil vi starte med at redegøre for globalisering. Herefter vil vi introducere USA generelt, så vi får en indblik, hvad det er for en størrelse vi har med at gøre. Herunder inddrager vi lidt om finanskrisen, da den bestemt har betydning på USA's økonomi, men også fordi krisen er udsprunget i USA. Det leder opgaven videre til et afsnit om den rolle USA har i verdenshandlen. Til sidst vil vi inddrage noget om USA's relationer til Kina, da vi tror, at disse 2 økonomi vil komme til at betyde meget i verden fremover.

Metode
Vores informationer kommer primært 3 steder fra:
Internettet, bruger vi til general research.
International økonomi B-niveau, Henrik Kureer og Svend Erik Lundgren, forlaget Kurland, 1. udgave, 1. oplag, 2006, bruger vi primært til teorien bag samt modeller og tabeller.
Macroeconomics principles and policy, William J. Baumol and Alan S. Blinder, 11th edition 2009, har vi valgt at bruge da, den giver et fantastisk billede af USA og alt, hvad der har betydning for økonomien. Udover det kommer bogen med nogle inspirerende og anderledes synspunkter til USA.

Globalisering
Globalisering er defineret som den stigende kulturelle og økonomiske udveksling mellem de forskellige verdenslande.
Globalisering har to drivkræfter; teknologien og politikken. Teknologien gør, at transporten og kommunikation stadig bliver billigere og billigere. Det gør, at handel og anden udveksling på tværs af landegrænser bliver mere og mere attraktivt. Den anden drivkræft er det politiske, hvor ledere indgår aftaler om at ... Køb adgang for at læse mere

USA's rolle i verdenshandlen - International Økonomi B

[3]
Bedømmelser
 • 13-03-2013
  Givet af HHX-elev på 2. år
  ................................................................
 • 08-06-2009
  God opgave, kan dog være mere detaljeret :)
 • 22-11-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Super flot, opgave :D