AT synopsis om USA som en supermagt

  • STX 2.g
  • AT (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • Ingen givet
  • 16
  • 5301
  • PDF

AT synopsis om USA som en supermagt

AT synopsis i Engelsk A og Samfundsfag A om USA som en supermagt.

Problemformulering

Hvordan har USA's rolle været som en supermagt i verden frem til idag, og er denne rolle truet af Kina i dag, og hvis ja hvilke fordele og ulemper kan der være ved, at der er to supermagter i verden?

Studienets kommentar

Opgaven er skrevet i ét langt afsnit. I en almindelig AT-synopsis er det en fordel at opdele problemstillingerne og svare på dem enkeltvis. Opgaven er lidt for lang.

At der er 17 sider, skyldes, at der er en del bilag.

Uddrag

Gennem verdenshistorien har der været forskellige lande, der har domineret mere end andre. Ind i mellem har det været en enkelt nation, der har domineret og mere eller mindre haft verdensherredømmet (fx det gamle Rom), dette kaldes et unipolært system. Andre gange har magten været fordelt imellem flere lande, og dette kalder man et multipolært system, (dette fandtes i det attende og nittende århundrede, hvor betydelige magter var Frankrig, Tyskland, England, Østrig, og Rusland). Andre gange igen har magten i verden været fordelt imellem to lande, dette kalder man for et bipolært system. Et eksempel på et bipolært system, var under 1. verdenskrig (1914-1918), hvor det var Tyskland og Storbritannien, der var stormagter (selvom de hver især blev støttet af en række andre lande). Efter anden verdenskrig var der udtalt bipolaritet, hvor de to stormagter var Sovjetunionen og USA. Ved bipolaritet er der to dominerende lande, der står overfor hinanden, og holder hinanden i skak.1

I 80ʼerne blev forholdet mellem de to stormagter USA og Sovjetunionen mere og mere anspændt under det man kalder den anden kolde krig. Alt dette kulminerede med Sovjetunionens sammenbrud i 1991 og hermed kunne USA træde frem som verdens eneste supermagt i et unipolært system. USA var dermed det man kalder et hegemon, hvilket betyder at en stat, udøver afgørende indflydelse på det system, hvor hegemonen bevæger sig2.

USA er altså en hegemon supermagt34, men hvilke forhold er det der gør at vi betegner USA (eller i det hele taget en stat) som en supermagt? 5For at besvare dette spørgsmål er det vigtigt at se på et lands magt. Magt kan inddeles efter to typer af magt: den hårde magt, der primært er økonomisk og militær magt, og den bløde magt, hvor der ses på kultur, politik og ideologi. 6 På disse områder har USA, især efter Sovjetunionens fald, været en dominerende faktor i verden. Især økonomisk har USA oplevet en årrække, med næsten konstant økonomisk vækst. Hvis man ser på bilag 1, der viser den årlige vækst i USAʼs bruttonationaleprodukt fra 1990-2010, ses det tydeligt at Bnp'et frem til år 2009 kun har været i overskud, og i år 2008 udgjorde USAʼs BNP, 7(14,264,600 millioner US-dollars) næsten 1/4 af verdens samleder BNP (60,689,812 millioner US-dollars)... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om USA som en supermagt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.