Tyskland under NSDAP's styre

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 10
  • 11
  • 3690
  • PDF

Tyskland under NSDAP's styre

Større opgave i Historie A om Tyskland under NSDAP's styre

Problemformulering:
- Redegøre for nationalisme og socialisme
- Analysere hvordan NSDAPs syn på nationalisme og socialisme hænger sammen med de to oprindelige ideologier, og hvordan det kommer til udtryk i det tyske samfund efter de overtog regeringsmagten.
- Vurdere hvad NSDAP lagde mest vægt på i deres lovgivningsarbejde og hvorvidt deres virke havde en gunstig indflydelse på Tyskland i mellemkrigstiden.

Indhold

Indledning
Redegørelse for Socialisme og nationalisme
Analyse af hvordan NSDAPs syn på nationalisme og socialisme hænger sammen med de to oprindelige ideologier, og hvordan det kommer til udtryk i det tyske samfund efter de overtog regeringsmagten.
Vurdering af hvad NSDAP lagde mest vægt på i deres lovgivningsarbejde og hvorvidt deres virke havde en gunstig indflydelse på Tyskland i mellemkrigstiden.
Kildekritiske overvejelser
Konklusion
Kildeangivelse

Uddrag

Indledning

I denne opgave vil jeg skrive om den tyske nationalsocialisme fra 1933-1945, hvor jeg fokusere på Det Tyske Nationalsocialistiske Arbejderpartis (NSDAPs) ideologi(er). For at danne et overblik over de ideologier, som indgår i navnet, vil jeg starte med at redegøre for socialisme og nationalisme. Jeg vil analysere, hvordan NSDAPs syn på nationalisme og socialisme hænger sammen med de to oprindelige ideologier. Derefter vil jeg vurdere, hvorvidt de to ideologier kommer til udtryk i de love, som partiet vedtog. Til slut vil jeg vurdere, hvilken af de to ideologier partiet lagde mest vægt på i deres regeringsarbejde og om deres virke havde en gunstig indflydelse på Tyskland i mellemkrigstiden. Jeg har dog ikke inkluderet nogle love i opgaven, som er vedtaget efter 2. verdenskrigs begyndelse. Jeg har i opgaven hovedsageligt beskrevet love, som enten skal vise det nationalistiske element i NSDAPs politik eller love, der skal vise det socialistiske element eller det modsatte i politikken.

Redegørelse for Socialisme og nationalisme

Socialisme
Der er flere forskellige former for socialisme, og der er også flere forskellige socialistiske tænkere, hvoraf Karl Marx og Friedrich Engels er nogle af de mest fremtrædende.

Et af de vigtigste aspekter af socialismen er, at den besiddelsesløse arbejderklasse, proletariatet, skal samarbejde og erobre statsmagten fra den herskende klasse, som udnytter dem. Derefter skal staten være stor og kontrollere fabrikker og produktionsanlæg, hvilket sætter staten i stand til, at den sociale ulighed kan mindskes så meget som muligt via omfordeling af penge. Et punkt, hvor der er forskellige meninger om socialismen, går på hvordan udviklingen af det socialistiske samfund skal ske. På den ene side mener nogle, at det skal ske ved en revolution, på den anden side mener nogle, at det skal ske gradvist. I dag er den sidstnævnte, den reformistiske socialisme, mest udbredt.
I socialismen er fællesskabet af afgørende betydning ikke blot for det enkelte menneske, men også for hele samfundet. Frihed er naturligvis en god ting, men på grund af uligheden i samfundet, er det... Køb adgang for at læse mere

Tyskland under NSDAP's styre

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.