Tyskland efter Versaillesfreden og nazisternes succes.

  • HHX 2. år
  • Andre fag
  • 7
  • 11
  • 2542
  • Word2003

Rapport: Tyskland efter Versaillesfreden og nazisternes succes.

Fra rapporten:

"Indledning:

Nazisme er mange ting, jeg vil forsøge i min rapport at finde frem til hvad der gjorde nazisterne så stærke og på hvilken måde de førte deres politik på. Desuden vil jeg kort beskrive den nazistiske idelogi og forklare deres mål med nazismen.
Jeg kommer ind på Nazisternes propaganda som på mange punkter minder om den reklameindustri, som vi oplever i vort nutidige samfund. Den kommercielle reklame har to formål. Det ene er, at sørge for, at vi ikke glemmer produktet. Det andet er at fylde os med oplysninger om produktet, der får os til at tro, at det er bedre end andre produkter.
I min rapport vil jeg gøre rede for situationen i Tyskland efter Versaillesfreden samt bekrive forløbet frem til Hitlers magtovertagelse. Her vil jeg komme ind på den økonomiske situation og den politiske situation i Tyskland i perioden (1918 – 1933).
Dernæst vil jeg analyseré årsagerne til Hitlers og nazistparitets succes i Tyskland, hvor jeg vil bekrive hvad det gjorde at Hitler og nazistpartiet vandt det Tyske folks stemmer og hvilke metoder de brugte.
Til sidst vil jeg komme ind på hvordan Hitlers politik fungerede som krisebekæmpelsesmiddel og sammenligne den med den amerikanske krigsløsning."

Indholdsfortegnelse
Indledning: 1
økonomiske situation indtil 1932 2
Den Politiske situation i Tyskland indtil Hitlers magtovertagelse i 1933 2
Stræben efter magten 3
Delkonklusion: 3
Nazismens Ideologi: 4
Nazismens mål: 4
Nazisternes brug af Propaganda: 5
Racepropaganda: 6
Befoklningspropaganda: 6
Delkonklusion: 6
Propagandaens betydning for nazistparitets succes 6
Hilters politik som krisebekæmpelsesmiddel 7
Den amerikanske kriseløsning 7
Sammenligning 8
Konklusion: 8
Noter: 8
Litteraturliste og Kildeliste: 9

Tyskland efter Versaillesfreden og nazisternes succes.

[1]
Bedømmelser
  • 07-03-2013
    rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr