SRP om Tuberkulose i Danmark i Historie A og Biologi A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Biologi A)
 • Ingen givet
 • 23
 • 6947
 • PDF

SRP om Tuberkulose i Danmark i Historie A og Biologi A

Studieretningsprojekt (SRP) om tuberkulose, og opgaven er skrevet i Biologi A og Historie A.

Opgaveformulering

1. Gør rede for tuberkuloses forekomst og udbredelse i Danmark siden 1900
2. Forklar tuberkuloses årsag, smittespredning, symptomer, sygdomsudvikling og behandling.
3. Diskuter hvorvidt forebyggelse og helbredelse af tuberkulose i hele Danmark har været en succes, idet du også inddrager materiale fra Grønland.
4. Vurder WHOs 2015 mål om at halvere det globale antal tuberkuloseramte i forhold til 1990.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Problemformulering 4-5
Tuberkulose og Immunforsvaret 5-7
Sygdomsudvikling 7-9
Symptomer 9
Sygdommen i samfundet 9-12
BCG Vaccinen 13
Forebyggelse og Helbredelse af Tuberkulose i Danmark 13-15
Tuberkulose i dag 16-17
Tuberkulose på Grønland 18-19
WHO's mål 19-21
Konklusion 21-22
Litteraturliste 22-23
Noter og henvisninger 23-24
Bilag 25-26

Uddrag

Indledning
Der findes bakterier over alt på Jorden, selv vores krop indeholder flere bakterier end ”vores egne” celler. Dette er på ingen måde dårligt, idet langt de fleste bakterier i vores krop er uskadelige eller tværtimod gavnlige. Dog er ikke alle bakterier er uskadelig, nogle bakterier, de patogene bakterier, er ligefrem sygdomsfremkaldende. En af disse bakterier er Mycobacterium Tuberculosis, der forårsager tuberkulose. Fra oldtiden og helt op i nyere tid har tuberkulose været en plage, der især ramte børn og unge. Det var navnlig lungetuberkulose, der hærgede, men også knogletuberkulose krævede mange ofre, dog var hudtuberkulose sjældnere. Men nu er desværre tuberkulose igen i fremmarch, og dette er til dels pga. udviklingen af modstandsdygtige tuberkelbaciller.

I denne opgave vil jeg give en redegørelse for de mest interessante aspekter omkring tuberkulose, fra 1900 til i dag, med henblik på at give en analyse af dens forekomst og udbredelse i Danmark. Der indledes med en beskrivelse af tuberkuloses årsag, smittespredning, symptomer samt sygdomsudvikling.
Perioden siden midten af 1800-tallet er interessant at beskæftige sig med, for at se om metoden til helbredelse af tuberkulose, havde en indflydelse på bekæmpelsen af sygdommen og hjulpet molekylærbiologien, som vi kender den i dag. Derefter en diskussion om hvorvidt forebyggelse og helbredelse af tuberkulose i hele Danmark har været en succes. Udover dette vil der blive diskuteret årsagen og konsekvenserne af sygdommens udbredelse i Grønland. Dette emne har jeg valgt at se på, idet tuberkulose har påvirket datiden, således at vores tid i dag rummer en stor del af, hvad mennesket ved omkring forebyggelse og helbredelse af sygdomme. Herefter vil jeg vurdere WHOs 2015 mål om at halvere det globale antal tuberkuloseramte. Til sidst følger en opsamling og konklusion. Samtidig skal opgaven begrænse sig til at omhandle, så vidt muligt, tuberkulose i Danmark og Grønland, samt fokus på lungetuberkulose.
Til udformning af besvarelsen er benyttet en del bøger, fra forskellige steder og fra forskellige år. Dette er gjort med baggrund i, at få så bred en viden om tuberkulose som muligt. Den mest anvendte litteratur er dog faglitteratur. I besvarelsen har jeg prøvet, at sætte mig ind i tuberkuloses ætiologi samt helbredelse, ved at læse flere ældre skrifter, selvom disse værker absolut ikke skulle være hverken historisk eller biologisk korrekte. Udover bøgerne er internettet blevet brugt med den viden om, at kilden ikke nødvendigvis er pålidelig... Køb adgang for at læse mere

SRP om Tuberkulose i Danmark i Historie A og Biologi A

[7]
Bedømmelser
 • 20-11-2012
  Meget brugbar og god redegørelse og analyse
 • 08-05-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god opgave om tuberkulosen!
 • 03-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Ikke højt nok niveau
 • 12-12-2012
  Hvad fik du for opgaven?