Trykket i en væskesøjle - Rapport i Fysik

 • STX 3.g
 • Fysik B
 • 10
 • 6
 • 1091
 • PDF

Trykket i en væskesøjle - Rapport i Fysik

Vi søger at beskrive, hvordan trykket i en væskesøjle forandrer sig, og vi sammenholder de fundne værdier for væskens densitet med tabelværdierne.

Formål med øvelsen
Vis at trykket i en væskeøjle har en lineær sammenhæng med væskehøjden (y = a*x+b)(og find massefylden af væsken).

Inkluderer graf over resultaterne og andre beregninger

Indhold

Formål med øvelsen
Teori
Opstilling
Apparatur
Forsøgets udførelse
Resultater og beregninger
Vurdering af resultater
Konklusion

Uddrag

Forsøgsbeskrivelse:
1. Stil røret så det ikke vælter, fx vha. en holder på bordkanten.
2. Kom vand i røret, så det er næsten helt fyldt.
3. Tilslut interfacet til computeren og tænd interfacet.
4. Tænd computeren og start programmet DataStudio.
5. Vælg Opret forsøg i menuen.
6. I listen over sensorer vælges Tryksensor (absolut) ved at dobbeltklikke.
7. På billedet kan man se hvor tryksensoren skal tilkobles.
8. I listen af vinduer vælges Cifre og der vil komme et vindue med live angivelse af trykket i kPa. Nu er apparaturet klar til at lave trykmålinger.
9. Kom slangen fra tryk sensoren ned i vandet.
10. Mål sammenhørende værdier af tryk og højde. Højden måles fra overfladen af vandet og ned til enden af slangen... Køb adgang for at læse mere

Trykket i en væskesøjle - Rapport i Fysik

[5]
Bedømmelser
 • 05-12-2010
  Givet af 3.g'er på STX
  God simpel opgave, med alle de gode hovedtræk: god inspiration.
 • 11-12-2010
  Rigtig godt beskrevet og med mellemregninger. :)
 • 03-06-2015
  Givet af EUX-elev på 1. hovedforløb
  Rigtig flot opgave! Rigtig go inspiration :-)
 • 10-11-2013
  God til at komme i gang med sin egen opgave.