SOP om Tryg Sundhedsforsikring i Afsætning A og Dansk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
 • 10
 • 23
 • 6941
 • PDF

SOP om Tryg Sundhedsforsikring i Afsætning A og Dansk A

SOP om Tryg Sundhedsforsikring, skrevet i Afsætning A og Dansk A.

Opgaven giver en omfattende gennemgang af virksomheden Tryg, bl.a. via en virksomhedsbeskrivelse, samt analyse af interne og eksterne forhold som påvirker firmaet. Herefter kigges der på en række modeller, og virksomheden undersøges med disse, hvorefter jeg analyserer en brochure, og undersøger kommunikationen.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
1.0.0 Indledning 3
2.0.0 Virksomhedsbeskrivelse 4
3.0.0 Strategiskanalyse 5
3.1.0 Interne forhold 5
3.1.1 Værdikæde-analyse 6-8
3.1.2 Konklusion af værdikæde-analyse 8-9
3.1.3 Porter konkurrencestrategier 9
3.1.4 Vækststrategi (Ansoffs vækstmatrix) 9-10
3.2.0 Eksterne forhold, indledning 10
3.2.1 PEST 10-11
3.2.2 Porters 5-forces 11-12
3.3.0 SWOT-analyse 12-13
3.3.1 Konklusion af SWOT-analyse 13
3.3.2 TOWS-analyse 13
3.3.3 Konklusion af TOWS-analyse 13-14
3.4.0 Fremtidige strategiske tiltag 14
4.0.0 Købsadfærdens analyse 14
4.1.0 Deltagere i beslutningsprocessen 14-15
4.2.0 Købsadfærdstyper 15
4.3.0 Beslutningsprocessens faser 15
4.4.0 Konklusion 16
5.0.0 Reklameanalyse 16-17
5.1.0 Kommunikationsmodellen 17
5.2.0 AIDA-modellen 18
5.3.0 Fortællermåde 18
5.4.0 Formel 19
6.0.0 Analyse af brochure 19
6.1.0 Kommunikationsmodellen 19-20
7.0.0 Konklusion af analyser 20
8.0.0 Samlet konklusion 20-21
9.0.0 Litteraturliste 22

Uddrag

"1.0.0 Indledning
I den kultur og verden vi lever i dag, opstår der hele tiden et større og større behov for at være tryg. Vi oplever hele tiden elementer i samfundet, som kan true vores ellers trygge hverdag.

Dette kan være f.eks. finanskriser, sygehuse med alt for lange ventelister, globalopvarmning og meget mere. Ved udgangen af 2007 havde 850.000 danskere en sundhedsforsikring. I 2002 var tallet under 150.000. Det ses at der flere danskere, der har valgt ikke kun at anskaffe sig en sundhedsforsikring men stort set alle former for forsikringer. Det gør, at lige meget hvad der sker med os, vores bil, hus eller hund, så er vi sikret på alle tænkelige måder.

Jeg har lagt mærke til denne stigende tendens, og derfor handler denne opgave om virksomheden TrygVesta med fokus på forretningsområdet sundhedsforsikring. Min opgave indeholder en kort præsentation ad TrygVesta samt forretningsområdet sundhedsforsikring, derefter vil jeg foretage en strategisk analyse af de interne og eksterne forhold i virksomheden, som vil ende med en swot-analyse af forretningsområdet sundhedsforsikring.

I denne analyse vil jeg anvende en række forskellige modeller og teorier, som er grundlag for et strategisk tiltag for TrygVesta på sundhedsforsikringsområdet. Mange af disse modeller og teorier vil dog tage afsæt i TrygVesta som helhed og ikke blot sundhedsforsikring.

Med afsæt i en analyse og vurdering af målgruppens købsadfærd i købet af sundhedsforsikringer. Dette for at jeg endelig kan diskuterer, hvad TrygVesta kan anvende dette til i deres markedsføring.

Sluttelig vil jeg med udgangspunkt i en analyse af reklamefilmen for sundhedsforsikringen og en brochure for sundhedsforsikringsområdet, vurderer hvorledes bevidstheden, om målgruppens købsadfærd kommer til udtryk i markedsføringen."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Tryg Sundhedsforsikring i Afsætning A og Dansk A

[5]
Bedømmelser
 • 06-02-2012
  Download ikke, hvis du skal bruge SWOT analysen, den nævnes kun som bilag, og bilaget er ikke inkluderet eller vedhæftet i selve opgaven. Udover det, er det selvfølgelig en brugbar opgave, god som inspiration.
 • 09-09-2010
  Opgaven i helhed er god til inspiration men men men, der er ingen bilag med og det trækker væssentlig ned idet mange af elementer skal kunne ses i bilaget.
 • 28-03-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God og omfattende opgave!
 • 27-11-2011
  Den er rigtig god, jeg skriver selv om Tryg og den har givet mig rigtig gos inspiration. Men den mangler bilag