Svømning og konditionstræning | Træningsprojekt

  • STX 3.g
  • Idræt C
  • 7
  • 6
  • 2058
  • PDF

Svømning og konditionstræning | Træningsprojekt

Træningsprojekt skrevet i 3.g om svømning, hvor der er meget fokus på konditionstræning / aerob træning.

Som bilag til dette træningsprojekt om svømning er der vedlagt en træningslogbog.

Indhold

1) Indledning
Min konditionsmæssige tilstand ved forløbets start:
2) Kendetegnet ved konditionstræning/ aerob træning
3) Udviklingen af mit kondital gennem forløbet
4) Træningsprojektets påvirkning af min hverdag gennem de sidste 8-10 uger
Litteraturliste
BILAG 1,2: Træningslogbog

Uddrag

1) Indledning:
Træningsprojektet i for 3.g har til formål at få eleven til at erhverve sig en større viden om træningsformer og kunne sammenkoble dette med den teori der hører til. Samtidig med dette skal eleven gennem to bibtests med 8-10 ugers mellemrum have konstrueret et træningsprogram der ud over den obligatoriske idrætsundervisning i gymnasiet skal hjælpe til med at forbedre elevens kondital. Dette træningsprojekt er individuelt.
Gennem dette forløb vil eleven gennemgå en række træningsformer der skal give en bedre forståelse for forskellige træningsmetoder.

Min konditionsmæssige tilstand ved forløbets start:
Projektet blev påbegyndt umiddelbart efter sommerferiens afslutning, og jeg er derfor ikke bleg for at indrømme at min kondition var i bund da motion og træning ikke just var det, der havde taget mest af min tid i sommerferien. Det var nemt at mærke ved forløbets start at både min vejrtrækning og fysiske form var blevet forringet gennem sommeren. Dog var det også umiddelbart efter sommerferiens afslutning af min egen træning begyndte igen. Udover den obligatoriske idrætsundervisning begyndte jeg selv ved forløbets start at træne to gang om ugen. Hver træning varede ca. to timer. Min træning bestod udelukkende af svømmetræning i form af vandpolo og jeg havde ikke tænkt mig at foretage anden træning end min svømmetræning og den obligatoriske idrætstræning. Før ferien har jeg trænet regelmæssigt to-tre gange om ugen, så dette har spillet ind på det kondital jeg havde efter ferien, for selv om jeg ikke har trænet regelmæssigt i ferien, så har min kondition heller ikke været på et ..... Køb adgang for at læse mere

Svømning og konditionstræning | Træningsprojekt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.