Eksempel: Træningsprojekt 3.g

 • STX 3.g
 • Idræt C
 • Godkendt
 • 11
 • 2962
 • PDF

Eksempel: Træningsprojekt 3.g

Her kan du se et eksempel på træningsprojektet fra 3.g på STX, som indeholder en del teori om den aerobe træning. Opgaven er fra idræt på C-niveau.

Formål med det obligatoriske træningsprojekt i 3.g:
At lære at udforme et personligt og realistisk træningsprogram, som kan inspirere til fortsat
fysisk aktivitet
At få indsigt i teorien omkring træningsplanlægning og testning
At lære at anvende træningsdagbog
At få indsigt i forskellige sundhedsparametre
At koble teori og praktik

Lærers kommentar

Min lærer roste mig meget for opgaven, trods mit kondital ikke var særlig meget forbedret.

Indhold

Indledning
Rammer
Formål
Kort beskrivelse af livsstil før træningsprojektet
Min målsætning for træningsprojektet
Test
Træning
Aerob træning
Mit personlige træningsprogram
Vurdering af praktiske forløb
Vurdering af testresultaterne
Diskussion og konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning
Ifølge læreplanen for idræt C-niveau skal alle elever i 3.g individuelt eller i grupper planlægge, gennemføre og evaluere eget fysisk træningsforløb, der har til hensigt at forbedre egen træningstilstand. Træningsprojektet har strakt sig over ugerne fra uge 34 til uge 44, hvor vi havde efterårsferie i uge 42, som lavede et lille hul i træningsperioden, idet det ikke var alle der havde mulighed for at lave noget i denne uge.

Rammer
Træningsprojektet skulle udarbejdes inden for enten aerob træning, anaerob træning eller styrketræning. Der måtte også gerne arbejdes med bevægelighedstræning, udover én af de ovenstående træningsformer. Baggrunden for at træningsprojektet skal tilrettelægges inden for enten aerob træning, anaerob træning eller styrketræning, er at træningen skal have et sundhedsmæssigt aspekt og at det skal være muligt at gennemføre en pålidelig og reproducerbar test før og efter træningsperioden, for at kunne analysere og evaluere på effekt af træningen. Derudover skal træningen kunne gennemføres uden store krav til personligt og skolemæssigt udstyr, og træningen skal kunne gennemføres uden for skolen, dvs. hjemme eller i andre træningsfaciliteter.

---

Aerob træning – Stofskiftekondition
Jeg har valgt at jeg vil forbedre min aerobe træning. Aerob træning er træning af kroppens evne til
at præstere arbejde ved hjælp af energi, som leveres af de iltkrævende processer i musklerne. Der findes to former for aerob træning; kredsløbskondition og stofskiftekondition. Eftersom jeg ønsker at forbedre min udholdenhed, er det stofskitekonditionen, som jeg skal fokusere på.

Træningens forventede fysiologiske effekt
Træningen skulle primært forbedre musklernes evne til at udnytte ilt og bortskaffe affaldsstoffer.
Dette sker ved at der sker en række ændringer i musklerne ved forbedring af stofskiftekonditionen:

---

Vurdering af testresultaterne
På trods af at min målsætning ikke har været helt realistisk, er der dog sket en mindre forbedring af min fysiske præstationsevne. Derudover kan man af min sundhedsprofil på motion-online.dk se, at jeg sammenlagt, har præsteret at forbedre min sundhed en del. Min målsætning har på baggrund af min sundhedsprofil på motion-online.dk derfor ikke været helt urealistisk, da jeg ønskede at få bedre form og opnå bedre velvære. Min sundhed er blevet bedre, men den er stadig ikke helt som den burde være. Dette har til gengæld også gjort at jeg er blevet motiveret til at komme endnu mere... Køb adgang for at læse mere

Eksempel: Træningsprojekt 3.g

[85]
Bedømmelser
 • 25-10-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Alt i alt en meget god opgave! Den gav rigtig god inspiration og hjælp til lige at komme i gang - den hjalp mig meget mht. opstillingen.
 • 22-01-2011
  Okay opgave, men syntes der er en del mangler.. Men det er jo også forskelligt hvordan man er blevet sat til at lave opgaven
 • 04-12-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Det meste er direkte kopieret fra Idræt C bogen!!
 • 24-10-2016
  super god inspiration :)