Virksomhedsanalyse af Totalkredit | Afsætning A

 • HHX 3. år
 • Afsætning A
 • 7
 • 18
 • 6565
 • PDF

Virksomhedsanalyse af Totalkredit | Afsætning A

Virksomhedsanalyse af Totalkredits produktportefølje, målgruppe analyse samt meget andet.

Opgaven er skrevet i 2009.

Indhold

Indledning
Beskrivelse af Totalkredit
Totalkredits forskellige lånetyper
Forbrugernes købs adfærd i forbindelse med realkreditlån
Segmentering af Totalkredits målgruppe
Vurdering af Totalkredits produktportefølje
Konklusion

Uddrag

Indledning
Jeg vil i denne opgave beskæftige mig med Virksomheden Totalkredit og realkreditmarkedet. Først vil jeg give et indblik i hvad og hvem Totalkredit er, ved en beskrivelse af Totalkredit, heri vil jeg bl.a. analysere deres svagheder, stærke sider, trusler samt muligheder ved hjælp af en SWOT analyse. Herefter vil jeg analysere Totalskredits produktportefølje, hvor jeg vil gå i dybden med at forklare hvordan de forskellige lånetyper foregår, samt beskrive fordele og ulemper herved. Jeg vil kontakte Totalkredit, og forsøge at få lidt oplysninger omkring deres kunders købsadfærd og deres segmenter, dette vil jeg bruge til en analyse af købsadfærd inden for realkreditmarkedet, hvor jeg bl.a. vil beskrive kundernes oplevede risici og måden et køb af et realkreditlån foregår. Desuden vil jeg lave en segmenteringsanalyse for Totalkredits produkter, hvor jeg først afgrænser markedet og udvælger nogle få segmenteringskriterier, forudgående for segmenteringsanalysen vil jeg forsøge at sætte Totalkredits produktportefølje på de forskellige segmenter, til dels for at kunne se om der skal justeres i Totalkredits nuværende produkter. Desuden vil jeg komme med forslag til at øge Totalkredits markedsandele, ved hjælp af nye tiltag i form af produktydelser for de segmenter Totalkredit eventuelt har overset. Afslutningsvis vil jeg lave en konklusion, hvor jeg vil konkludere om jeg har nået frem til det jeg ville, og fået opfyldt min problemformulering.

Beskrivelse af Totalkredit
Totalkredit blev grundlagt tilbage i 1990, i utroligt samarbejde mellem 48 regionale og lokale pengeinstitutter.
Banker, andelskasser og sparekasser, som ellers var og stadig er konkurrenter, begyndte at arbejde sammen for at sikre deres kunder en bedst mulig service, samt realkreditlån hos den lokale rådgiver, på den måde fik kunderne én rådgiver til at formidle lån, rådgivning og realkreditlån, dette ville gøre kunderne mere trykke.
I dag har Totalkredit samarbejde med omkring 100 pengeinstitutter, som tilbyder realkreditlån af Totalkredit. I hele Danmark sker sagsbehandling af realkreditlån lokalt, dette sparer kunden for lange og besværlige rutiner, og ikke mindst får kunden personlig rådgivning ved sin vante rådgiver, som kender til kundes øvrige økonomi, på den måde kan rådgiveren se boligøkonomien i sammenhæng med den øvrige økonomi. Dette var også med til at give kunden større tryghed ved låntagningen.
Da Totalkredit blev til, var også ved den tid hvor alle de store banker så dagen lys, store og mellemstore banker slog sig sammen til de helt store banker, dette betød at antallet af filialer faldt. I denne tid var det desuden normen at man fik realkreditlån i et realkreditinstitut, som ofte lå meget langt væk... Køb adgang for at læse mere

Virksomhedsanalyse af Totalkredit | Afsætning A

[2]
Bedømmelser
 • 30-11-2009
  En okay opgave med gode uddybende svar.
 • 30-04-2012
  Givet af Studerende på 2. år
  giver nogle ok gode svare