SOP om Tobaksrygning i Kemi A og Biologi B

 • HTX 3. år
 • SRP (Biologi B, Kemi A, SOP)
 • 12
 • 19
 • 5216
 • PDF

SOP om Tobaksrygning i Kemi A og Biologi B

SOP om Tobaksrygning i Kemi A og Biologi B, hvor jeg bl.a. gennemgår nikotinens optagelse i kroppen, og tobakkens historie. Herudover kigger jeg på et alternativ til rygning: Nikotinplastre (depotplastre), og hvordan de fungerer.

Opgaveformulering

Redegør for hvordan nikotin fra tobaksrøgen optages i kroppen

Beskriv på mekanisme niveau, hvordan nikotin påvirker kroppen, herunder hvorfor man bliver afhængig af tobaksrygning

Forklar den kemiske opbygning af nikotin, herunder isomeriformer og andre fysisk kemiske egenskaber

Diskuter hvorfor nogle mennesker bliver mere afhængige af tobaksrygning end andre

Til sidst bedes du komme med nogle forslag til hvordan man lettere kan komme ud af sin afhængighed

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 3
Indledning 4
Opgaveformulering 4
Introduktion til emne og opgave 4
Metodeafsnit 4
Opgavebesvarelsen 5
Kort om tobakkens historie 5
Nikotinens optagelse i kroppen 5
Den biologiske virkning af nikotin 7
Grunden til afhængighed af tobaksrygning 10
Nikotins opbygning og kemiske egenskaber 11
Nikotins opbygning 11
Nikotins systematiske navn 12
Bjerrumdiagram 13
Spejlbilledisomeri 14
Hvorfor bliver nogle mennesker mere afhængige af tobaksrygning end andre? 15
Farmakologiske hjælpemidler 16
Nikotintyggegummi 16
Depotplastre (nikotinplastre) 17
Afslutning 17
Litteraturliste 18
Bilag 1. 20

Uddrag

"Indledning:
Jeg har valgt at dele min indledning op i en ”opgaveformulering”, ”introduktion til emne og opgave” og ”metodeafsnit”, for at det skal give et mere overskueligt overblik over, hvad min opgavebesvarelse skal indeholder og hvorledes jeg vil udfører opgavebesvarelsen.

Opgaveformulering:
Min opgaveformuleringen er udarbejdet af en vejleder, der har lavet en opgaveformulering ud fra fagene kemi A og biologi B. Opgaveformuleringen kræver nogle meget bevidste overvejelser, da den har funktionen i at fastlægge og sætte nogle bestemte rammer om, hvad min opgavebesvarelse skal omhandle. Se opgaveformuleringen bilag 1.

Introduktion til emne og opgave:
Jeg har i dette projekt arbejdet med emnet ”Tobaksrygning”. Først vil jeg fortælle lidt om tobakkens historie, for at få det basale med, hvor jeg har tænkt mig at gå ind og finde ud af hvordan vi mennesker optager nikotinen i kroppen igennem tobaksrøgen og hvad der gør, at forskellige mennesker ikke ”bare” bliver afhængige af tobaksrygningen, men hvorfor nogle mennesker bliver mere afhængige end andre mennesker.

Der udover jeg gå ind og kigge på et bestem stof (nikotin), der både er i tobakken, men også i røgen når mennesker ryger en cigaret, dvs. at jeg også går ind og forklare lidt om sammensætningen i tobaksrøgen. De ting jeg vil gå ind og kigge i nikotin er følgende; stoffers opbygning, navngivning, stoffernes fysiske og kemiske egenskaber samt relevante isomere former, som spejlbilledisomeri (asymmetriske carbonatomer).

Når det grundlæggende er på plads, vil jeg gå ind og diskutere emnet, med at sige; Hvorfor nogle mennesker har tildens til at blive mere afhængige end andre mennesker og finde ud af hvilke faktorer der spiller en rolle for tobakken og om der er lavet nogle undersøgelse omkring nikotin.

Og til sidst i opgavebesvarelsen vil jeg komme med nogle forslag til hvordan at mennesker kan miste trangen til at ryge, så de ikke længere er tobaksafhængige efter måske 12 måneder.

Metodeafsnit:
Der er mange forskellige naturvidenskabelige metoder, dog er det ikke alle metoderne, som bliver brugt i min opgavebesvarelse, da de ikke er relevante. Det er såsom metoden hvor det omhandler om konkrete og praktiske forsøg, hvor der bliver observeret, målt og hvor der skal benyttes forskellige udstyr og der skal tænkes til hvordan man indsamler holdbare data og hvordan de forskellige hypoteser skal opstilles.

Den metode jeg bruger til min opgavebesvarelse er den, hvor man bruger det mere teoretiske form og der er blevet taget højde for gyldig information og hvor relevant informationen er i forhold til en opgavebesvarelse osv. Der bliver også taget højde for hvad en holdbar konklusion er og hvor god naturvidenskabelig bevisførelse der i forhold til den indhentede information.

Når der laves en naturvidenskabelig bevisførelse sker det at man opstiller forskellige modeller og anvendelse af matematisk sprog og metoder (formler, symboler osv.). Disse naturvidenskabelige metoder er meget vigtige inden for naturvidenskaben pga. at der er meget strenge krav til selve viden der bliver indsamlet og der er en idé om at videnskaben kræver en objektivt og kritisk sans."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Tobaksrygning i Kemi A og Biologi B

[10]
Bedømmelser
 • 09-04-2015
  Flot SRP, som kan bruges til inspiration af opsætning
 • 11-11-2015
  Virkelig god opgave som alle kan få gavn af!
 • 14-12-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Virkelig god opgave!
 • 19-01-2015
  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm