Noter til Viden om Grundvand

Noter til Viden om Grundvand

Opgaven indeholder korte noter til tjekspørgsmål til Viden om Grundvand s. 1-5.

Studienets kommentar

Opgaven besvarer de enkelte spørgsmål meget kort.

Indhold

Vort livsvigtige grundvand
1) Vandmolekylets kemiske formel er H₂O. Hvilke atomer er det bygget af?
2) Hvorfra henter vi størsteparten af det danske ferskvand?
3) Foregår der en egentlig rensning af vores vand inden vi drikker det?
Vandets evige kredsløb
4) Giv en kort beskrivelse af vandets kredsløb ud fra modellen af Vandets kredsløb på side 2.
5) Hvad er den umættede zone?
Vandet findes i jordens små hulrum
6) Hvor hurtigt bevæger vandet sig nedad i hhv. sandjord og lerjord?
7) Hvad kendetegner grundvandszonen hvis den sammenlignes med den umættede zone?
8) Hvor er vandet placeret i forhold til mineralkornene i jorden?
9) Hvad er forklaringen på, at der er mulighed for en meget stor vandtransport i jorden i områder hvor der er grus og sand?
10) Hvad er forklaringen på at jorder med mange lermineraler eller kalkmineraler ligefrem kan forhindre vandet i at bevæge sig?
11) Hvilken betydning har det, at lerjorderne nogle steder har 5-6 meter dybe sprækker?
12) Hvilken betydning har det for vores vandforsyning i de områder hvor der er store sprækker og revner i kalken?
Grundvandets strømning
13) Hvad menes der med udtrykket grundvandsspejlet?
14) Hvor ligger grundvandsspejlet normalt højest/lavest henne i landskabet?
15) Hvis vi har en å, sø eller et vådområde i Danmark hvor befinder grundvandsspejlet sig så henne i lige netop dette tilfælde?
16) Hvad kan forklaringen være på, at vi nogle steder har et lokalt grundvandsmagasin som ligger ovenover hovedgrundvandszonen?

Uddrag

Hvorfra henter vi størsteparten af det danske ferskvand? Vi henter største delen af drikke vandet op fra grundvandet under jorden fordi det kræver næsten ingen behandling eller slet ingen behandling.

Foregår der en egentlig rensning af vores vand inden vi drikker det? Der behøver næsten igen rensning når vores drikke vand bliver hentet op fra grundvandet... Køb adgang for at læse mere

Noter til Viden om Grundvand

[3]
Bedømmelser
 • 24-12-2012
  super god noter kun godt bruge flere :)
 • 14-06-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  Ikke så fyldestgørende.
 • 26-10-2010
  sakldnmklasmfæamf'sdf