SRO om Titrerkurver

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Kemi A)
 • 10
 • 19
 • 4660
 • PDF

SRO om Titrerkurver

SRO om titrerkurver i Kemi A og Matematik A blandt andet med følgende forsøg:

Formål
Formålet med dette forsøg er at finde ækvivalenspunkterne i titreringerne af saltsyre ( ) og eddikesyre ( ) med natriumhydroxid (NaOH). Herefter findes matematisk frem til de teoretiske regressioner for titrerkurverne.

Indhold

Abstract 2

Teori: pH og titrering 3
• Logaritmer 3
• pH 3
• Ligevægtskonstanten 4
• Styrkeeksponenten pKs 5
• Hydronolysegrad 5
• Eksperimentel måling af pH 5
• Blanding af syre og base 6
• Sammenblanding af stærk syre og stærk base 7
• Neutralisering 8
• Titrerkurver 8
• Syre-basetitrering 8

Funktion for eddikesyrekurvens forløb 9
• Forudsætninger 9
• Kurvens form 9
• Beregninger: 9
1. Kurvens 1. punkt 9
2. Kurvens forløb mellem startpunkt og ækvivalenspunkt 10
3. Ækvivalenspunktet 11
4. Efter ækvivalenspunktet 12
• Den samlede kurve 13

Forsøg – Titreringskurver 14
• Formål 14
• Apperatur og kemikalier 14
• Udførelse 14
• Beregninger 15
• Diskussion 17
• Konklusion 18

Kildeliste 19

Uddrag

Teori: pH og titrering

Logaritmer
Log defineres som logaritmefunktionen med grundtallet 10. Den kaldes derfor også for 10-talslogaritmen.
Log x = y  10y = x
Det er denne regel, der bruges, når man udregner pH.
pH defineres som pH = -log [H3O+], og kan pga denne regel omskrives til [H3O+] = 10-pH

pH
pH er surhedsgrad, og S.P.L. Sørensen definerede i 1909 denne som:
pH = -log [H3O+]
pH fastsættes altså ud fra oxoniumionkoncentrationen. Hvis oxoniumionkoncentrationen ikke er kendt, er det stadig muligt at fastsætte pH nemlig ud fra hydroxidionkoncentrationen. Det er nemlig sådan, at der er en sammenhæng mellem de to koncentrationer:
[H3O+]*[OH-] = 1,0*10-14 M2

Omvendt kan oxoniumionkoncentrationen også fastsættes ud fra pH ved at gøre det omvendte af at tage logaritmen nemlig at tage titalspotensen af [H3O+]:
[H3O+] = 10-pH

Koncentrationen af oxoniumioner kan variere fra omkring 10 M i meget stærke syrer såsom saltsyre (HCl) og helt ned til ca. 10-15 M i meget stærkt basiske opløsninger, fx kaustisk soda (NaOH). Når pH er 7, siges opløsningen at være neutral og har en koncentration af hhv. oxoniumioner og hydroxidioner på 10-7 M.

De pH-tal, vi kender, er fastsat ud fra, hvor mange pladser efter kommaet 1-tallet af oxoniumionkoncentrationen er placeret, da de andre tal er ret uhåndterlige. Fx svarer en koncentration på 10-3 M oxoniumioner til pH 3... Køb adgang for at læse mere

SRO om Titrerkurver

[6]
Bedømmelser
 • 04-03-2011
  inspiration................................
 • 19-03-2011
  goooooooooooooooooooooooooooooooooooood
 • 20-04-2011
  Givet af 1.g'er på STX
  super-duper. Meget nyttig
 • 03-03-2011
  en rigtige god opgave med indhold