The Godfather - Analyse og fortolkning

  • STX 2.g
  • Dansk A
  • Ingen givet
  • 14
  • 4808
  • PDF

Filmanalyse: The Godfather - Analyse og fortolkning

Her finder du en grundig analyse og fortolkning af filmen "The Godfather", der er instrueret af Francis Ford Coppola. Du kan bruge opgaven som inspiration, hvis du mangler et overblik over filmen, eller hvis du selv skal analysere "The Godfather".

Problemformulering:
Redegørelse for den Italienske mafia med henblik på hvordan strukturen omkring den enkelte ”families” opbygning er og metoderne som de enkelte familier bruger for at leve/overleve.
Igennem analyse og fortolkning af spillefilmen The Godfather undersøges familiens rolle i mafiaverdenen, og ligeledes undersøges æresbegrebet, og dets betydning.
Afslutningsvis perspektiveres der til oldtiden og middelalderen, hvor familiens rolle i hhv. de islandske sagaer og Godfather-filmen sammenlignes.

Uddrag

2. Indledning

Mafiaen er et fænomen, der har eksisteret i mange år. Kriminalitet, mord og afpresning er typiske associationer, forbundet med mafiaen. Men er det ikke mere nuanceret end dette? Og hvad adskiller mafiaen egentlig fra, at være en hvilken som helst anden kriminel bande? I denne opgave vil mafiaen blive behandlet ud fra en redegørende, vurderende og perspektiverende synsvinkel, med udgangspunkt i filmen The Godfather, som skildrer mafiamiljøet, ud fra en enkelt families synsvinkel. Igennem analyse, vil jeg drage konklusioner på familiens bevæggrunde og tankegang. Dernæst vil jeg via en perspektiverende indgangsvinkel, sammenligne med vikingetidens Island, med udgangspunkt i Sagaen om Gisle Surssøn. Opgaven vil lægge sin hovedvægt på familien som begreb i mafiaverden og den dertilhørende ære, som spiller ind.


3. Redegørelse for fænomenet Mafia

Begrebet mafia stammer fra Sicilien, og betyder kriminel gruppe. Det er også hvad mafiaen er, men ikke som en hvilken som helst anden kriminel gruppe. For ligesom mafia også kan betyde arrogance eller overmod, så består mafiaen af sofistikerede forretningsmænd, der på baggrund af vold og kriminalitet er i stand til at leve et overklasses liv. Den italienske mafia siges at have sin oprindelse i den sidste halvdel af 1800-tallet. Men man må dog gå ud fra at lignende organisationer også fandtes tidligere end dette, bare ikke kendt som mafia.
...

4. Analyse af The Godfather

Spillefilmen The Godfather er en gangsterfilm fra 1972, der beskriver livet og tilværelsen i en italiensk/amerikansk mafiafamilie. Vito Corleone, er familiens overhoved, ”The Don”, og er den der styrer forretningerne. Don Corleone har tre sønner og en datter; Michael, Santino, Fredo og Connie. Man får hurtigt et indtryk af, at familien er meget velhavende og magtfulde, og at Don Corleone er en respekteret man.
Filmen tager sin begyndelse til Connies bryllup i familiens palæ i New York, hvor man præsenteres for medlemmerne af familien og deres tilknyttede. Filmen bringer os igennem en verden, der er præget af vold, korruption, stolthed og ære. Vito Corleone er en mand med ekstrem magt, via hans politiske kontakter, og ikke mindst hans kontakter indenfor domstolene.
...

5. Perspektivering

Denne familie-livsform som de har i Corleone familien i The Godfather, er naturlig udspringer af, at man levede i et samfund, som ikke kunne beskytte dig mod andre. Når Vito Corleone siger i dialogen med Michael: ”And I refused to be a fool, dancing on a string held by all those big shots.” , betyder det, at han ikke ville hundses rundt af de magtfulde, og derfor er nødt til at skabe et liv og en forretning, der stort set er lovløs, så han undgår at blive hundset med. Dette kunne også lade sig gøre, fordi samfund var præget af korruption, og hvor alle store mafiabosser havde offentlig ansatte på lønningslisten. Dette er ikke noget nyt, eller noget specielt tilfælde. Korruption har været til stede over alt i verden, og dér har det været de rigeste, der har siddet på magten.
... Køb adgang for at læse mere

The Godfather - Analyse og fortolkning

[1]
Bedømmelser
  • 11-02-2010
    En fin opgave af en fantastisk film