SRP om Terrorisme i Engelsk A og Psykologi B

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Psykologi B)
 • 10
 • 23
 • 6146
 • PDF

SRP om Terrorisme i Engelsk A og Psykologi B

SRP skrevet i fagene Engelsk A og Psykologi B, med hovedområdet Terrorisme.

I opgaven har jeg særligt fokus på terroristers tankegang, og opgaven indeholder herudover en redegørelse af socialpsykologiske teorier omkring terrorister, en analyse og fortolkning af romanen "Falling Man" - af Don DeLill, samt en afsluttende diskussion af hvordan teorier og analyser kan bidrage til en bedre forståelse af terroristers tankegang.

Lærers kommentar

Fantastisk flot opgave, dog utroligt svært stof på højt niveau, hvilket gjorde opgaven hurtigt kunne synes en smule forvirrende for læser, hvilket derfor ikke kunne udløse et 12-tal men derimod et stort 10-tal!

Elevens kommentar

Svært stof at kaste sig ud i! Dog ikke noget jeg mener jeg ville have kunnet gøre anderledes.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Forside Side 1
Abstract Side 2
Indholdsfortegnelse Side 3
Indledning Side 4 - 5
- En redegørelse Side 6 - 10
- En analyse Side 11 - 17
- En diskussion Side 19 - 20
- En konklusion Side 21 - 22
Litteraturliste Side 23
Anvendte bilag Side 24 - 27

Uddrag

"Hvad er terrorisme? Hvordan skal begrebet forstås? Hvem er terrorister? Hvem bliver det?
- Spørgsmål er der nok af!
Til gengæld kan svarene være uhyrligt svære at definere entydigt.

For terrorisme er et ualmindeligt bredt begreb! Selve begrebet stammer helt tilbage fra det latinske ord “terror”, der oversat betyder “rædsel” og begrebet har lige siden sin oprindelse f.kr. været anvendt i forbindelse med betydningen.

Men hvornår anses disse handlinger for at være terrorisme og hvornår anses de for at være frihedskamp? Handlingerne tolkes nemlig uhyre forskelligt, alt afhængig af de kulturelle ideologier i et land og/eller et område! (⁴ s. 81)

Oftest forbindes terror med handlinger af yderst voldelig karakter, der resulterer i store konsekvenser for den civile befolkning.

Udøvelsen af denne vold har oftest til formål at gennemtvinge religiøse og/eller politiske aspekter og udføres af grupper i et større terrornetværk, dog af enkeltepersoner i visse tilfælde. (⁶ linje 1-6)

Personligt har jeg selv stillet mig de eksakt samme spørgsmål som ovenstående, og netop derfor har jeg i forbindelse med studieretningsprojektet (SRP) i 3.g, valgt at belyse netop dette hovedområde, der primært omhandler terrorisme og hvorledes terrorister tænker, føler og handler! Med udgangspunkt i de to faglige hovedområder, engelsk og psykologi, vil jeg indenfor de 3 taksonomiske niveauer - redegørelse, analyse og diskussion - besvare nedenstående opgaveformulering indenfor et højere, fagligt niveau."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Terrorisme i Engelsk A og Psykologi B

[2]
Bedømmelser
 • 10-02-2020
  Givet af 3.g'er på STX
  Tror ikke at denne SRP har fået mere end et 7-tal
 • 21-11-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  super fed! Den hjalp meget!

Materialer relateret til SRP om Terrorisme i Engelsk A og Psykologi B.