SRP: Biologisk Krigsførelse i Samfundsfag A og Biologi B

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag A, Biologi B)
  • 7
  • 19
  • 5509
  • PDF

SRP: Biologisk Krigsførelse i Samfundsfag A og Biologi B

SRP skrevet i fagene Samfundsfag A og Biologi B - i opgaven er der bl.a. redegjort for begrebet terrorisme og terrorisme generelt.

Herudover undersøger jeg udviklingen i terrorbevægelserne (bl.a. Al-Qaeda) og tilstedeværelsen af masseødelæggelsesvåben og biologiske våben i nutidens samfund. Jeg gennemgår også forskellige former for terrorisme, fx nationalistisk terrorisme og religiøs terrorisme og afslutningsvis er der en diskussion om hvordan man kan imødegå terrorisme og anvendelsen af biologiske kampmidler.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 1
Terrorisme 2
Begrebet terrorisme 3
Al-Qaeda 6
Masseødelæggelsesvåben 7
Biologiske våben 7
Typologier 11
Nationalistisk terrorisme. 11
Religiøs terrorisme. 12
Diskussion om hvordan man kan imødegå terrorisme og anvendelsen af biologiske kampmidler 13
Konklusion 16
Litteraturliste 17
Bilag 1 18

Uddrag

Indledning
Terrorisme. Begrebet var meget eksotisk og frygtet før i tiden når der for eksempel skete angreb i de fjerne lande. Siden årtusindeskiftet har det været et ofte anvendt begreb i henholdsvis medier og politik. I dag har vi har alle i en eller anden sammenhæng en ide om, hvad begrebet indeholder, ligesom vi også hver især har en dannet os forskellige meninger om det samme. Det siger os måske ikke så meget mere, som kan skyldes, at det efterhånden er blevet en del af vores hverdag, på grund af mange har indset at der kan være terror alle steder i verden, og man derfor ikke kan vide sig helt sikker nogen steder. Begrebet terrorisme bliver desuden opfattet på mange forskellige måder. Der kan både være tale om bl.a. statsterrorisme, religiøs terrorisme og politisk terrorisme. Disse mange forståelser og holdninger til begrebet kan skabe en del forvirring på den egentlige definition af terrorisme. Så hvad betyder terrorisme egentlig?
De seneste år har terrorbevægelser udviklet sig på mange områder. Deres strategi, taktik, kommunikations evner, angrebsmetoder, kampmidler og strukturen i det hele taget har ændret sig, hvor en del skyldes det nutidens samfund. Hvordan har terroren udviklet sig?
Som det ser ud i dag, leveres terror i adskillige former. For eksempel tales der om biologiske våben hvilket drejer sig om anvendelsen af virus og bakterier i forbindelse med terrorudøvelsen, som er en af formerne for kampmidler organisationerne benytter sig af. Hvad er disse biologiske våben for noget?
Men hvad skyldes årsagerne til terrorisme, og hvad kan man gøre for at bekæmpe terrorisme og deres brug af biovåben. Dette er nogle af de spørgsmål denne opgave vil bevæge sig ind på.

Terrorisme
Terror udøves typisk af små grupper spredt rundt i verden. Det kan være svært og genkende dem og opfatte dem som en militant gruppe i helhed da de i almindelighed ikke bærer uniform og handler i det skjulte. Gruppelederne kan opholde sig specifikke steder som man kender position på, i modsætning til tilhængere, som normalt er spredt ud over hele verden.
Terroristernes mål kan deles op i tre punkter.
Skabe opmærksomhed på gruppen samt dens sag gennem terroraktionerne og derved opnå en omtale i medierne. Denne omtale og opmærksomhed er noget terroristerne er ekstremt afhængige og opsatte for at opnå fordi det skaber en vis frygt i samfundet. Den åbner øjne for folket og gøre dem bevidste om terroristernes form for magt, og giver dem et indtryk af hvad de er... Køb adgang for at læse mere

SRP: Biologisk Krigsførelse i Samfundsfag A og Biologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.