Terror i den globaliserede verden | DIO synopsis

 • HHX 3. år
 • DIO (Samfundsfag B)
 • Ingen givet
 • 9
 • 2871
 • PDF

Terror i den globaliserede verden | DIO synopsis

Som indledning har jeg redegøre for selve begrebet ”Terror”. Derefter analyserede jeg udviklingen indenfor terror set i forhold til vores eget samfund. Afslutningsvis har jeg give en vurdering af globaliseringens indflydelse på den internationale terror.
Hvad er terror? Terror er i overført betydning ”Bevidst brug af vold eller trusler herom for at tvinge eller skræmme regeringer eller samfund til at opfylde politiske, religiøse eller ideologiske mål ” Målet med terrorisme er at opnå et budskab, og for at skabe frygt i befolkningen.

Jeg har valgt at inddrage de 2 artikler, som jeg har fundet på internettet. De belyser, hvorledes religion, politik eller ideologier kan danne grundlag for de terrorangreb vi i dag ser rundt omkring i verden. Metodisk har jeg valgt at bruge historiefaget til at opnå detaljeret viden om terror med henblik på at diskutere og vurdere teksternes oprigtighed. Jeg har også valgt at bruge den humaniske metode, hvor jeg vil belyse de taksonomiske niveauer mere uddybende, dvs. både redegøre, afdække virkemidlerne mht. fortæller komposition samt fortolke og finde budskabet samt begrunde min vurdering mht. artiklerne.. Jeg vil også bruge Geert Hoffstede's (bilag 1) kultur dimensioner til at belyse, hvor store kulturforskelle der er på ex. Danmark og Pakistan. Grunden til jeg har valgt Pakistan er, at det er der både Taleban og Al Queda holder til, og det falder mig derfor naturligt at bruge Pakistan som eksempel i denne opgave.

Indhold

Indledning: 2
Problemformulering: Er det politik/religion/ideologier der ligger bag de terrorangreb vi ser i dag? 3
Hvad er terror? 3
Materialer og Metoder: 3
Analyse af de to artikler på de tre taksonomiske niveauer: 3
På dette redegørende niveau vil jeg redegøre for mine 2 artikler 4
Undersøgelse: I hvor høj grad påvirker terroren vores hverdag? 4
Vurdering: Hvordan beskytter Danmark sig imod terror? 5
Konklusion: 5
Perspektivering: 6
Refleksion: 6
Kildekritik: 7
Kilder 7
Internettet 7
Information 7
Bøger 7
Bilag 1 - Hofstedes Kulturteorier 8

Uddrag

Materialer og Metoder: Jeg har valgt at inddrage de 2 artikler, som jeg har fundet på internettet. De belyser, hvorledes religion, politik eller ideologier kan danne grundlag for de terrorangreb vi i dag ser rundt omkring i verden. Metodisk har jeg valgt at bruge historiefaget til at opnå detaljeret viden om terror med henblik på at diskutere og vurdere teksternes oprigtighed. Jeg har også valgt at bruge den humaniske metode, hvor jeg vil belyse de taksonomiske niveauer mere uddybende, dvs. både redegøre, afdække virkemidlerne mht. fortæller komposition samt fortolke og finde budskabet samt begrunde min vurdering mht. artiklerne.. Jeg vil også bruge Geert Hoffstede's (bilag 1) kultur dimensioner til at belyse, hvor store kulturforskelle der er på ex. Danmark og Pakistan. Grunden til jeg har valgt Pakistan er, at det er der både Taleban og Al Queda holder til, og det falder mig derfor naturligt at bruge Pakistan som eksempel i denne opgave.
Analyse af de to artikler på de tre taksonomiske niveauer: Når man arbejder med artikler fundet på internettet, er det meget vigtigt at se på, hvem der har skrevet artiklen, i dette tilfælde både artiklen fra New York Sun og artiklen fra Berlingske Tidende. Mine to artikler er henholdsvis et interview og en leder på en internetside. En artikel er rettet mod et publikum, i dette tilfælde er begge artikler adresseret til folk der har interesse i enten at ville vide mere omkring Islam, terrorisme, hvilket er en vigtig kendsgerning, når man læser en artikel, fordi den kan fortælle, hvorfor artiklen er skrevet som den er... Køb adgang for at læse mere

Terror i den globaliserede verden | DIO synopsis

[10]
Bedømmelser
 • 30-04-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Synes den er meget rodet og ikke så detaljeret. Men den er fin som inspiration til hvordan en DIO skal se ud.
 • 16-06-2014
  den ligger til max. et 4 tal... langt fra fyldstgørende og et spilt download på alle punkter.
 • 21-04-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Udmærket opgave, fin som inspirations materiale.
 • 14-03-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  super super super god opgave