CO2 udledning fra transport | Teknologi B

 • HTX 1. år
 • Teknologi B
 • 12
 • 21
 • 5569
 • PDF

Rapport: CO2 udledning fra transport | Teknologi B

Opgaven består af en et studierettet projekt omkring CO2 udledningen af transportmidler. Hvad vi kan gøre for at forhindre global opvarmning, og hvordan det er kommet til det stadie det er i dag

Problemformulering
Hvordan, hvorfor og hvornår er vi kommet til at tænke så egoistisk, at vi sætter vores eget behov højere, end det faktum; at jorden er på tærskelen til at blive globalt opvarmet, pga. vores CO2 udledning. Og hvad har det af konsekvenser for os, det individuelle tænkende menneske, og den globaliserede verden? Og hvilke forholdsregler bliver vi nødt til at lave senere? Og hvad er det største problem indenfor transport, og på hvilke måder vælger vi at løse problemerne?

Lærers kommentar

God, gennemarbejdet rapport der er sat flot op

Indhold

Problemformulering 5
Verdenens CO2 6
Jordens Atmosfære 7
Konsekvenser 9
Vores Synsvinkel 11
Transportsektoren 12
Køremåde 12
Dæktryk 13
Last og vægt 13
Tagbagagebærer og bagageboks 13
Trailer og campingvogn 13
Korte ture og koldstarter 13
Danmarks indsats 13
Dyr benzin 14
Produkt 16
Vores forsøg. 17
Fremgangsmåde. 17
Resultater 17
Teknologi analyse 18
Teknologivurdering 20
Bioethanol 21
Beskrivelse 21
Fordele/Ulemper 22
Krav til køretøjet 23
Forventet fremtid 23
Biodiesel – teori og metoder 24
Transesterificering 24
Syre katalyseret reaktion 24
Base katalyseret reaktion 25
Info omkring biodiesel 25
Krav 26
Kildekritik 26

Uddrag

Verdenens CO2
Vi hører meget om den globale opvarmning til dato. For eksempel, at vi skal sænke vores forbrug af CO2. Det kan vi gøre meget forskelligt. Nogle sparer på energien, andre sparer på dagligdags forbruget og til sidst dem, der udnytter transporten. Sådan er vi alle forskellige og har hver vores mening. Det er efterhånden en klassiker, at forskere dukker op med forskellige forklaringer på alt. Det har de også med den globale opvarmning. Det er derfor svært at vide hvilke forklaringer der passer.
Nogle forskere mener, at dette forløb er ganske normalt. Man har nemlig taget forskellige prøver af isen på nordpolen, der kan vise CO2'en for de sidste par hundrede år. Man har heraf fundet ud af, at CO2 niveauet altid har steget, i perioder før istider.
Så er der de andre forskere, som mener, at det er vores skyld. Vi har nemlig lært at producere flere effektive maskiner og mange af dem! Vores service er også meget bedre, og luksussen kan vi slet ikke få nok af. Det gavner dog økonomien og konkurrenceevnen i mange lande, men verdenen må vi nu heller ikke glemme.
”Spis rigtigt og undgå fedme!”, hører man tit fra økologer. For at sætte ritualerne på plads, har man lavet den såkaldte madpyramide. Madpyramiden vejleder vedkommende om, hvad man burde spise, for at få et sundt liv. Angående klimaet har man gjord fuldkommet det samme. For at få et sundere klima har man erstattet madvarerne med vaner. 'Man skal, som slik, helst undgå flyture'.

I de forrige år, har klimaet ikke bekymret os danskere, ret meget. Vi har med andre ord, ”ignoreret vores fremtid” på jorden. Samtidig var danskerne godt omkring toppen på listen, angående udledning af CO2 pr. indbygger. Det var til stor overraskelse, da Danmark er et lille land, globalt set.
Godt halvdelen af Danmarks CO2udslip kommer fra produktionen af energi, herefter transport. Vejtransporten er den største del af transportudslippet – altså personbiler, lastbiler og busser. Samtidig er denne kilde stigende for hvert år, da danskerne får flere penge mellem hænderne. Hvilket betyder, at man har råd til flere biler – én til mor og én til far. Men det vender vi tilbage til.
I denne rapport har vi taget udgangspunkt i transportens løsninger og problemer med hensyn til CO2 udledningen. Det er efterhånden blevet et større og større problem, at flere får bil. Kigger man tilbage i tiden, var det kun de fornemme, der havde bil – altså dem, der havde råd. Senere hen brugte man også bil til industri, så varerne kunne komme hurtigere ud. I dag, har næsten alle bil, og nogle har endda to. Det er ikke kun masseproduktionen af biler, der har konsekvenser, det er skyldes også andre medfølgende problemer, som vi kommer op omkring i rapporten... Køb adgang for at læse mere

CO2 udledning fra transport | Teknologi B

[2]
Bedømmelser
 • 12-12-2013
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Rigtig god rapport. Kommer godt ind på emnet.
 • 07-09-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  virkelig god rapport :-)