Teknologirapport: boligen og CO2

  • HTX 2. år
  • Teknologi
  • 10
  • 35
  • 9097
  • Word2007

Teknologirapport: boligen og CO2

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Baggrund 3
Fysikforsøg til produktforberedelse 4
Produktudvikling 5
Konkurrence 5
Produktudformning 5
Krav 5
Ideer 6
Konstruktion af elektronik 6
Konstruktion af printplade 6
Fremstilling af printplade 6
Programmering af SMS 1000
7
Samling af elektronik 7
Konstruktion af beholder 8
Fremstilling af stænger med prop (første løsning) 8
Fremstilling af vandtæt ”konstruktion” omkring elektronikken 8
Montering 8
Flowdiagram 9
Markedsføring 11
Teknologianalyse 11
Teknik 11
Viden 11
Organisation 11
Forbedringer 11
Miljøvurdering
12
Flowdiagram 12
Afgrænsning af produktets livscyklusvurdering 13
MEKA 13
Materialer 13
Energi 14
Kemikalier 14
Andet 15
MEKA-skema 15
Resultater 16
Pris 16
Teknologivurdering 17
Konklusion 17
Litteraturliste 19
Bilag 21
Brainstorm 21
Projekt beskrivelse 21
Problemanalyse 21
Problemformulering 21
Problemtræ 21
Projektafgrænsning 22
Tak 22
Tidsplan 22

Teknologirapport: boligen og CO2

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.