Projekt om solceller og grøn energi

  • HTX 2. år
  • Teknologi B
  • 10
  • 30
  • 6335
  • PDF

Projekt om solceller og grøn energi

Dette projekt omhandler skabelsen af et produkt, der skal afhjælpe det spild vi har af energi i Danmark/verden. Rapporten indeholder problemanalyse, dokumentation, tidsplan, teknologianalyse, samfundsvurdering. Vi har også indkluderet et afsnit med alternativer til vores produkt, samt miljøvurdering og individuel konklusion. Der er lavet diverse diagrammer i OrCad, samt arbejde i elteknisk værksted. Denne rapport er blandt andet baseret på viden fra undervisningen og fra diverse bøger.

Indhold

Bilagsliste 4
Forord - Catalina 4
Indledning / Problemanalyse - Catalina 4
Problemformulering - Alle 6
Problemtræ – Lasse & Sebastian 7
Afgrænsning af problemtræet - Lasse 8
Forurening af miljøet 8
CO2-udslip 8
Global opvarmning 8
Klimatiske ændringer 8
Energispild ved solenergi 8
Man udnytter ikke grøn energi tilstrækkeligt 8
For høje priser 8
Dyrt at producere 9
Dokumentation - Catalina 9
Tidsplan - Catalina 10
Teknologianalyse 10
Viden 10
Produkt - Lasse 12
Teknologi- og samfundsvurdering – Catalina 20
Produktionsforberedelse - Sebastian 20
Markedsføring - Catalina 21
Miljø - Catalina 21
Arbejde - Catalina 21
Lovgivning og samfund - Catalina 21
Mulige problemer - Catalina 21
Andre anvendelsesmuligheder - Catalina 21
Miljøvurdering - Sebastian 22
MEKA-skema - Sebastian 22
Miljøeffekter og miljøvurdering af data - Sebastian 23
Krav til produktet - Sebastian 23
Alternativer - Catalina 24
Konklusion - Catalina 25
Evaluering 26
Catalina 26
Lasse 26
Sebastian 26

Bilagsliste
Bilag 1 – kilder
Bilag 2 – figurliste
Bilag 3 – diagrammer
Bilag 3 – Tidsplan

Uddrag

Indledning / Problemanalyse - Catalina
Solcelle teknologien blev udviklet efter energikrisen i 1970'erne og fik sin debut i begyndelsen af 1980'erne i Californien, hvor ni gamle anlæg stadig forsyner 350.000 mennesker med strøm. Men lave oliepriser gennem de følgende årtier betød, at de store solkraftværker blev dømt ude af økonomiske årsager. Nu er de igen blevet kommercielt interessante, for moderne solenergianlæg producerer elektricitet til halvdelen af prisen på solcellestrøm, og de kan tilmed udstyres med energilagre, som kan forsyne forbrugerne med elektricitet i mange timer, efter at Solen er gået ned.

Ifølge prognoser fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) vil middeltemperaturen om sommeren de næste 70 år stige med, op til fem grader i Danmark.

Vejrkatastrofer er et fænomen der forekommer hyppigere og hyppigere. De seneste tre års
tørker, orkaner og oversvømmelser i Europa er kun en lille procentdel af,
hvad vi har i vente. Den globale opvarmning er ikke længere til at
stoppe, og de højere temperaturer skaber ekstreme vejrsituationer.

I modsætning til, hvad mange tror, vil varmen ikke få det til at regne mere - tværtimod vil det gøre klimaet betydeligt mere tørt, og der vil opstå det, som forskerne kalder sommertørke, dvs. at vi ikke får nedbør i mange, mange uger.

Når nedbøren så endelig kommer, vil der komme væsentligt flere mm regn, og dette udvasker næringssalte i jorden. Samtidigt vil luftens indhold af ozon tæt ved jordoverfladen stige, og alt i alt betyder det, at planternes levevilkår bliver betydeligt mere barske, end de er i dag.

I væksthuset RERAF på Risø, som er fyldt med nyligt såede raps- og kornplanter, udgiver 42 varmelamper sig for at være Solen. De er med til at simulere klimaet, som DMI regner med, at det bliver i 2075.

Eksempelvis viser de første resultater, at forhøjet CO2 og højere temperatur får planterne til at trives bedre - de bliver større og vokser mere. For jo varmere, det er, des hurtigere forløber alle biologiske processer, og det gør, at planterne bliver større, flottere og bedre. Men det gør også, at planterne har brug for mere vand.

»Det er ikke sådan, at der kommer mere vand i fremtiden om sommeren, hvor planterne har brug for det. Og det viser sig, at når vi holder regnmængden konstant og kun forøger CO2 og temperatur, så ser det ud til at planternes frø bliver mindre. Og det kan have en betydning for spiringsevnen, så den nye plantegeneration bliver dårligere - men der er mange forskellige ting, der spiller ind, så jeg kan endnu ikke sige det med sikkerhed,« understreger en forsker fra projektet RERAF på Risø... Køb adgang for at læse mere

Projekt om solceller og grøn energi

[1]
Bedømmelser
  • 30-10-2011
    God og velskreven opgave.