Teknologi B eksamens projekt 2010 - Bolig og Ungdom

 • HTX 2. år
 • Teknologi B
 • 12
 • 49
 • 10458
 • PDF

Eksamensprojekt: Teknologi B eksamens projekt 2010 - Bolig og Ungdom

Eksamensrapporten indeholder projekt for Teknologi B, den er udarbejdet af 2. års elever på HTX Aalborg. Karakter: 12 for både rapporten og den mundtlige fremlæggelse.

Overemnet er Ungdom

Og underemnet: "Boligen og Ungdom"

Rapporten indeholder alt det en projektrapport i Teknologi skal indeholde.

3D tegninger/teknisk tegninger er lavet med Cinema 4D, de kan dog laves med gratis programmer som Sketchup og Autacad.

Problemformulering
Vi har valgt emnet ”Bolig og Ungdom”. Unge har problemer i køkkenet da de har en dårlig hygiejne samt en uvidenhed omkring hvordan rå fødevare skal håndteres i madlavnings sammenhænge.

Indhold

Indhold
Forord 4
Indledning – Eksamensprojekt i teknologi B 5
Problemformulering 6
Dokumentation – Unges køkkenhygiejne 6
Hvad sker der i hjemkundskab? 7
Hvad sker der I hjemmet? 10
Besøg hos et kollegium 13
Produktudvikling 15
Produktkrav 15
Udvikling 15
Arbejdsgang i værkstedet: 16
Flowdiagrammer 20
Reale produkt 20
Drømme produktet 21
Meka-analyse 22
Analyse Multifunktionsspækbræt – birkefiner 22
Analyse Multifunktionsspækbræt – Ovnfast bund/træ hakkebræt 23
Miljøvurdering 24
Valg af produkt 25
Test af produkt 26
Konklusion 27
Litteraturliste 28
Bilag 29
Projektbeskrivelse 29
Indledning – Eksamensprojekt i teknologi B (også brugt i selve rapporten) 29
Tidsplan 30
Problemtræ 33
Problemformulering 33
Metode til data indsamling 33
Produktforslag 33
Pjece 36
Teknisk tegning 38

Uddrag

Indledning – Eksamensprojekt i teknologi B
Vi har i ugerne 15-20 arbejdet med vores eksamens projekt i Teknologi B. I vores oplæg har vi fået tildelt nogle emner, vi skal vælge et som skal inspirere og få os til at opbygge en projektrapport og formulere en problemformulering. De fire emner er:
 Bolig og ungdom
 Skole og Ungdom
 Job og Ungdom
 Fritid og ungdom

Alle emner er lige spændende at tage fat på, vi er selv unge mennesker så derfor skal vi jo faktisk lave et produkt der kan løse problemer/gøre hverdagen simplere for os selv, dette er i sig selv en rigtig god ting, fordi så er vi faktisk vores egen målgruppe vedrørende vores produkt.

Vi har valgt at arbejde med 1. oplæg ”Bolig og Ungdom” i oplæggene er der tildelt en case, som skal inspirere til et muligt produkt og problem. Alle oplæggene er lige spændende da det generelle emne er ”ungdom”. Vi har dog valgt ”Bolig og Ungdom” fordi at vi selv kan se os i nogle af, de problemstillinger de cases til netop dette emne, giver os. Som sagt er vi unge mennesker, det vil give os en vis indsigt om en masse problemstillinger ved vores egen hverdag som kan relatere til vores valgte emne. I en periode hvor køkkenet får en anden betydning i familien, hvor det at spise aftensmad bare skal overstås. Så familien kan komme videre med deres forskellige gøremål. Så sker det ofte at de unge bliver udeladt i køkkenet fordi de er for langsomme eller står i vejen for forældrene.

En vis Preben Vestergaard Hansen, der er kandidat i human ernæring ved Metropol, det tidligere Suhr's (taget fra kilde 1). siger:

>>”Køkkenets funktion har ikke længere den samme betydning i familien, og så er der ikke tid til at lære børnene ordentligt op.1”<<

Dette har medført et problem for unge der bliver udeboende. De har nemlig ikke den nødvendige viden om hygiejnisk omgang med fødevare. En undersøgelse har vist at i år 2008 var der 3500 registrerede tilfælde af inficerede med campylobacter-bakterien og af dem, var de 700 unge mellem 15 og 24 år. Det skal dog siges at Fødevarestyrelsen skønner, at omkring 7-10.000 unge hvert år bliver syge på grund af campylobacter bakterier. Du får typisk campylobacter-bakterien ved at have en dårlig hygiejne omkring kød og grøntsager. 2 Ud fra dette har vi bestemt os for at henvende vores problemstilling og underspørgsmål til unges køkkenhygiejne... Køb adgang for at læse mere

Teknologi B eksamens projekt 2010 - Bolig og Ungdom

[1]
Bedømmelser
 • 07-01-2016
  Givet af Studerende på 6. år
  sdfdafdafdsjfnkjndsknfkndsf