SOP: Talsystemer og Computeren i Matematik og Historie

 • HHX 3. år
 • SRP (Historie B, Matematik A, SOP)
 • 10
 • 21
 • 4765
 • PDF

SOP: Talsystemer og Computeren i Matematik og Historie

SOP om "Talsystemer og Computeren" samt det binære talsystem, med fagkombinationen Matematik A og Samtidshistorie B, hvor jeg bl.a. redegør for computeren historiske baggrund, og undersøger den fremtidige udvikling af computeren, samt vores anvendelse af denne.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Den historiske baggrund for udviklingen af computeren 4
Den matematiske forståelse af talsystemer 5
Titalssystemet 6
Totalsystemet 6
Babyloniske tal 6
Det oktale talsystem 6
Det hexadecimale talsystemer 7
Konkrete beregninger med det binære talsystem 7
Omregning af binære tal 8
Fra binært tal titalssystem 8
Fra titalssystem til binært 9
Computerens betydning på centrale samfundsområder 10
Klima- og vejrforskning 10
Kaosteori 12
Diskussion af multiplikations- og additionsmetoder 13
Computerens fortsatte udvikling 14
Konklusion 15
Litteraturliste 17
Bøger 17
Internetsider 17
Bilag 21

Uddrag

Indledning
Denne opgave vil indeholde en redegørelse af den historiske baggrund for udviklingen af computeren, samt forståelsen af talsystemer med særlig vægt på de positionelle talsystemer. Jeg vil gennemføre en beregning med det binære talsystem og inddrage metoder til omregning af binære tal til 10-talssystemet.

Jeg vil analysere computerens betydning på et eller flere samfundsområder i vore dage.

Til sidst vil jeg diskutere multiplikations- og additionsmetoderne i forbindelse med beregninger af en computer. Der vil også blive inddraget en vurdering af den fortsatte udvikling af computeren og dens anvendelsesmuligheder.

Den historiske baggrund for udviklingen af computeren
Betegnelsen for en computer er ” En computer er en Datamaskine eller en datamat, der kan lave automatiske beregninger.”

Oprindeligt blev begrebet computer brugt, om mennesker der var ansat til at udføre beregninger, men senere overtog det mekaniske hjælpemiddel begrebet. I begyndelsen blev computeren anvendt til, at løse aritmetiske problemer, man kan derfor kalde de første mekaniske hjælpemidler for regnemaskiner. Før det fandtes et regnebræt kaldet abacus , som fandtes i Østasien flere tusinde år før regnemaskinen var udviklet og opfundet.

Regnemaskinen eller computeren fik sit store gennembrud i England og Frankrig omkring 1800 tallet, da man der oplevede et industrielt gennembrud. Der blev behov for, at kunne væve i mønstre, og denne opfindelse stod Joseph Marie Jacquard bag. Han var en fransk... Køb adgang for at læse mere

SOP: Talsystemer og Computeren i Matematik og Historie

[2]
Bedømmelser
 • 17-02-2011
  rigtig god opgave.. lige hvad jeg havde brug for :)
 • 01-02-2012
  Okay opgave, fin nok til inspiration