Tag ansvar for fremtiden- nedsæt dit CO2-udslip (Energirapport)

Tag ansvar for fremtiden- nedsæt dit CO2-udslip (Energirapport)

Opgaven indeholder en af de 5 rapporter man skal lave på HF første i år. Det er Geografi, biologi og kemi blandet sammen, også kaldet den naturfaglige gruppe.

Problemformulering
Vi vil beskrive hvad fossile brændstoffer er, hvordan de dannes og udvindes, samt diskutere brugen af forskellige energikilder og give eksempler på løsningen af den globale opvarmning, samt undersøge udviklingen af vedvarende energi.

Indhold

Problemformulering. 3
Geografi
Klima 4
Energi 5
Energiforbrug 6
Miljøpåvirkning (bl.a. drivhuseffekten og solpletteorien) 7
Alternative energikilder og energistrategier 8
Energikilder 9
Fossile brændstoffer .9
Kerneenergi .11
Biobrændsel 11
Vedvarende energi 12
Politisk set 12
Biolog
Forsøg .13
Bruttoprimærproduktion, nettoprimærproduktion og nedbrydning 14
Deponering af CO2 i havet .15
Kemi 15
Konklusion 18
Kilder .19
Bilag 20

Uddrag

Geografi.

Klima
Jordens klima forandrer sig hele tiden. Naturlige variationer i klimaet over meget lange tidsrum har nedkølet og opvarmet Jorden flere gange i løbet af dens historie. Siden industrialiseringen begyndte for ca. 200 år siden er det imidlertid ikke længere kun naturlige processer, der påvirker klimaet.
Jordens overflade er i gennemsnittet blevet 0,7 grader varmere siden begyndelsen af forrige århundrede og steget med 0,4 grader de sidste 50 år. At temperaturen de sidste 100 år er steget, er alle klimaforskere enige om, men om det er menneskeskabt, eller om det bare er naturlige udsving, er de lidt uenige om. (FLOT med pointering af både naturlige og menneskeskabte påvirkninger)
De fleste klimaforskere verden over mener der er en sammenhæng mellem stigningen af drivhusgasser i atmosfæren og stigningen i den globale temperatur. Men hvor stor temperaturstigningen vil blive, er der forskellige bud på og det afhænger også i den grad om man kan mindske stigningen i forbruget af fossile brændstoffer, altså olie, kul og naturgas.
Hvis man ser på klodens temperatur de sidste 900 millioner år, har der været 3 lange perioder med en gennemsnitstemperatur på over 20 grader, og lange perioder med istider i mellem. Der har også... Køb adgang for at læse mere

Tag ansvar for fremtiden- nedsæt dit CO2-udslip (Energirapport)

[1]
Bedømmelser
  • 24-05-2011
    Givet af Elev på 2. år
    lang, god og lidt tung opgave