NV-rapport om syreregn og forbrænding

NV-rapport om syreregn og forbrænding

Dette er en NV-rapport om syreregn og forbrænding. Vores problemformulering lød således:

1. Hver dag bliver, der snakket om menneskeskabt forurening. Den menneskeskabte forurening bliver hovedsageligt dannet når fossile brændstoffer afbrændes.
- Hvad er en forbrænding?
- Hvad er forskellen på fuldstændig og ufuldstændig forbrænding?
- Hvordan foregå forbrænding af fossile brændstoffer?

2. SO2 og NOx fra forbrændingen af fossilt brændstof går i atmosfæren i forbindelse med H2O og danner syreregn med lav PH-værdi. Og syreregnen udgør en skade mod miljøet.
- Hvad er en syre?
- Hvad er pH-værdi?
- Hvordan opstår syreregn?
- Hvad er konsekvenserne af syreregn?

Indhold

Problemformulering
Kilder
Forbrænding
Forsøg: Fremstilling af Carbondioxid (CO2)
- Formål
- Materialer
- Fremgangsmåde
Syreregn
- pH-værdi
- Konsekvenser af syreregn
- Forebyggelse
Forsøg: Svovl og syreregn – afbrænding af svovl
- Formål
- Materialer
- Fremgangsmåde
- Iagttagelser, resultater og konklusion
Konklusion

Uddrag

Forbrænding:

Forbrænding kalder man den kemiske proces, når et stof reagerer med dioxygen (O2). Ved en forbrænding kan man opstille en reaktionsligning. Til venstre i ligningen skriver reaktanterne, som er de stoffer der reagerer med hinanden, og til højre skrives produkterne, som er resultatet af forbrændingen.
Der findes to former for forbrænding, fuldstændig og ufuldstændig forbrænding. Forskellen på de to former for forbrænding er: Ved den fuldstændige forbrænding er der alt det dioxygen, der skal bruges. Ved forbrænding af fossile brændstoffer vil CO2 altid være et produkt af den fuldstændige forbrænding. Ved ufuldstændig forbrænding, er der mangel på dioxygen og CO2 vil ikke længere være et produkt af forbrændingen, derimod vil der dannes rent carbon. Man kan kende en ufuldstændig forbrænding på udvikling af røg og/eller sod.
Her er et eksempel på fuldstændig og ufuldstændig forbrænding af Methan:

Fuldstændig: CH4+2O2  CO2+2H2O
Ufuldstændig: CH4+O2  C+2H2O

Stoffer reagerer med oxygen ved forskellige temperaturer. Det vi kalder forbrænding. Kroppens forbrænding, også kaldet respiration sker bedst ved 37° C (menneskets normal temperatur). Ved respiration reagerer ... Køb adgang for at læse mere

NV-rapport om syreregn og forbrænding

[2]
Bedømmelser
  • 28-05-2011
    Givet af HF-elev på 1. år
    rigtig god opgave, god oversigt over svvar og problemformulering
  • 06-12-2010
    Rigtig inspirerende. Godt formuleret og kan anbefales.