Syre- baseregulationen

 • Universitet el. Videregående 2. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 2
 • 756
 • PDF

Noter: Syre- baseregulationen

Studiespørgsmål om Syre- baseregulationen.

Studienets kommentar

Biokemi Uddannelsen 2004.

Indhold

1. Definer en buffer.
2. Angiv blodets pH.
3. Redegør for kulsyre- / bikarbonatbufferen.
4. Redegør for hæmoglobinbufferen.
5. Redegør for plasmaproteiners bufferfunktion.
6. Redegør for fosfatbufferen.
7. Angiv urinens buffere.
8. Redegør for ammonium-/ammoniakbufferen.
9. Angiv årsager til respiratorisk acidose.
10. Redegør for hvordan en nedsat respiration vil forskyde ligevægten mellem kuldioxid, kulsyre, bikarbonat.
11. Angiv årsager til respiratorisk alkalose.
12. Angiv årsager til metabolisk acidose.
13. Angiv årsager til metabolisk alkalose.

Uddrag

5. Redegør for plasmaproteiners bufferfunktion.

NH2 – aa – aa – aa – COOH

NH2, som er en base kan binde H+ COOH, som er en syre kan fraspalte H+
• Plasmaproteiner er, som alle proteiner, opbygget af aminosyrer. Aminosyrer er bundet sammen vha. peptidbindinger. I en kæde af aminosyrer vil der i den ene ende være en fri aminogruppe, og i den anden ende være en fri syregruppe. De øverige amino- og syregrupper indgår i peptidbindingerne. Den fri aminogruppe reagerer basisk, det vil sige, at den kan optage en brintion, mens syregruppen kan fraspalte en brintion. Nogle aminosyrer er opbygget således, at deres radikal er en syre, andre har et radikal, der er en base. Et protein er derfor et stof, der både er en syre og en base... Køb adgang for at læse mere

Syre- baseregulationen

[2]
Bedømmelser
 • 23-03-2012
  Givet af Studerende på 2. år
  Em.. Det ligner noter til fremlæggelsen i punktform. Giver meget hurtig overblik over Syre-baseregulering. Gode fakta, mangler forklaringer og uddybelse.
 • 24-05-2009
  god opgave.................................!