Syntese af benzoesyre | Teknikfag - Proces, levnedsmiddel og sundhed A

Rapport: Syntese af benzoesyre | Teknikfag - Proces, levnedsmiddel og sundhed A

Formål: Vi skal fremstille benzoesyre ad fra råstoffet, benzylalkohol, ved oxidation med kaliumpermanganat (KMnO4). Vores synteseprodukt omkrystalliseres og renhedsvurderes ved smeltepunktsbestemmelse.

Indhold

- Formål 3
- Teori 3
- Apparatur 4
- Kemikalier 4
- Fremgangsmåde 4
- Analyser af det færdige produkt 5
- Beregning af teoretisk udbytte af benzoesyre 6
- Beregning af praktisk udbytte i % 6
- Måleresultater 6
- TLC (Tyndlags Kromatografi) 10
- Forsøg med æblers holdbarhed 12
- Podning med agar-pladerne 14
- Fejlkilder 15
- Konklusion 16
- Litteraturliste 16

Uddrag

Der skal efterfølgende laves forskellige analyser af den fremstillede benzoesyre.
Det første vi skal gør er at bestemme smeltepunktet for vores benzoesyre. Smeltepunktsbestemmelse bruges ofte som en slags mål for stoffets renhed, idet et forurenet stof vil have et lavere smeltepunkt end det rene stof.
Ved at bestemme smeltepunktet på vores produkt ved hjælp af et smeltepunktsapparat, og derefter sammenligne med tabelværdien af benzoesyre (122,4 ºC), kan vi derved vurdere ... Køb adgang for at læse mere

Syntese af benzoesyre | Teknikfag - Proces, levnedsmiddel og sundhed A

[1]
Bedømmelser
  • 28-04-2016
    Givet af HTX-elev på 3. år
    Meget god til inspiration